“ดั้งเพชร” สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมรายการทุบดั้ง” ครั้งที่ 1 / 2560

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดการแข่งขันหมากล้อมรายการ “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 1 / 2560 ซึ่งได้จัดการแข่งขันในวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ในการแข่งขันรายการนี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้นร่วม 60 คน และได้แบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 3 ประเภท ตามลำดับฝีมือเพื่อที่จะหาบุคคลที่เก่งที่สุด แล้วจะได้ฉายา “ดั้งเพชร” ไปครอง

สายการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

 1. ระดับฝีมือ 1 ดั้ง
 2. ระดับฝีมือ 2 ดั้ง
 3. ระดับฝีมือ 3 ดั้ง

ในพิธีปิด ได้รับเกียรติจาก นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เป็นประธานและผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับตำแหน่ง “ดั้งเพชร” ในครั้งนี้

การแข่งขันหมากล้อมรายการ “ทุบดั้ง” นั้นเป็นการแข่งขันหมากล้อมเพื่อค้นหานักหมากล้อมที่เก่งที่สุดในระดับฝีมือต่าง ๆ ซึ่งในการแข่งขันรายการนี้ จะหาผู้เข้าร่วมแข่งขันที่เก่งที่สุด 20 เปอร์เซ็นแรก จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด และนี่คือโฉมหน้าของนักหมากล้อมที่ได้ฉายา “ดั้งเพชร” ไปครอง

ผู้ได้รับรางวัล

ระดับฝีมือ 1 ดั้ง

       

 1. วรท ตัณพิสุทธิ์
 2. เคนบุน ทานิกุชิ
 3. ภูริช ลามศรีจันทร์
 4. ศิวกร เชาว์เลิศเสรี
 5. ภูทิฐ ศิริพานิช
 6. จักรกริช เกกินะ

ระดับฝีมือ 2 ดั้ง

 1. ศิริชัย เอมใจ

ระดับฝีมือ 3 ดั้ง

 1. อนุสรณ์ ยวนกลาง

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน