งานแถลงข่าว “การแข่งขัน Asian University Go Tournament 2018”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บมจ.ซีพี ออลล์ เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้ อมเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ 2018 (Asian University Go Tournament 2018) และ การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึ กษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยมีนักหมากล้อมระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศและในภูมิ ภาคเอเชียเข้าร่วมชิงชัยกว่า 300 คน

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว เลขาธิการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “หมากล้อม หรือ โกะ ได้ถือกำเนิดที่ประเทศจีนเมื่อ 3,000 ปีก่อน และเป็นศิลปะแขนงหนึ่งในศิ ลปะจำนวน 4 แขนงของจีนที่สืบทอดมาแต่โบราณ ได้แก่ ดนตรี, โคลงกลอน, การวาดภาพ และ หมากล้อม โดยนิยมเล่นกันในหมู่ชนชั้นปั ญญาชน สำหรับในประเทศไทย หมากล้อมเข้ามาในปี 2536 และ เริ่มก่อตั้งเป็น ชมรมหมากล้อม (โกะ) แห่งประเทศไทย และในปี 2544 ชมรมหมากล้อม(โกะ)แห่งประเทศไทย ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาหมากล้อม และเปลี่ยนสถานะมาเป็นสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2546 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 25 ปี ที่หมากล้อมได้เข้ามาสู่ประเทศไทย ปัจจุบันมีผู้เล่นกีฬาหมากล้อมกว่า 1 ล้านคน

สำหรับการแข่งขันระดับอุดมศึกษาครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รายการ ได้แก่ 1. การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21  แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภททีม, ประเภทบุคคลหญิง และประเภทบุคคลชาย  2.การแข่งขันกีฬาหมากล้อมเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ 2018 (Asian University Go Tournament 2018) 3. การแข่งขันพิเศษ Alumni Triple GO เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี หมากล้อมในประเทศไทย โดยเชิญนักกีฬาที่เคยเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ในครั้งที่ผ่านๆมารวมทีม ทีมละ 3 คน ซึ่งมีนักกีฬาหมากล้อมเอเชี่ ยนสนใจเข้าแข่งขันในรูปแบบ Alumni Triple GO

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเกียรติจากสมาคมกี ฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และซีพี ออลล์ ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาหมากล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิ มพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดนครปฐม มหาวิยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม