งานแข่งขันหมากล้อม “60 พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC วิชาการ”

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดแข่งขันหมากล้อมรายการ “60 พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC วิชาการ” โดยมีผู้เข้าแข่งขันจาก 8 โรงเรียน จำนวนกว่า 100 คน

12004075_10156012264595035_8963948161562910330_n 12002822_10156012264335035_5219073610118852779_n 12004864_10156012265070035_6701076673531782100_n 12011150_10156012265220035_5589736838178353093_n

งานแข่งขันแบ่งเป็น 4 Division คือ
1. High Kyu
2. Low Kyu
3. Friendship Game รุ่นมัธยม
4. Friendship Game รุ่นประถม

11986599_10156012264745035_6322675876933781171_n 11921693_10156012264500035_3904486895131675375_n 11951836_10156012265550035_1953118420230939039_n 11960152_10156012264685035_635436794060490088_n

โดยการแข่งขันเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเยาวชนนักหมากล้อมด้วยกัน

11988492_10156012265000035_969712287617189928_n 11921693_10156012264500035_3904486895131675375_n

ได้พิธีปิดได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา อดีตอธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาในครั้งนี้

12011258_10156012263985035_1286304958333202986_n 12006141_10156012263880035_6671195170641382798_n 12004076_10156012264020035_6488657008854002007_n 11998872_10156012263935035_99072763192264328_n 11990578_10156012263625035_2953871731424299610_n 11986613_10156012263795035_8231071645519339499_n

ประเภท High Kyu

ชนะเลิศ   นายธนบูรณ์ อรรถเรขาศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
รองชนะเลิศอันดับ 1  นายปิติพัทธ์ กัมพูศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
รองชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช. เมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
รางวัลชมเชย  นายศุภสัณห์ สุทธินันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม

ประเภท Low Kyu
ชนะเลิศ   ด.ช. สิรวิชญ์ ทิมสุวรรณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 1     น.ส.มัชฌิมา ขวัญใจ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 2    นายภัคดิ์ แก้วคงคา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รางวัลชมเชย   นายพสิน นันทชัยวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ประเภท Friendship Game มัธยมศึกษา
ชนะเลิศ      โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ทีม1
รองชนะเลิศอันดับ 1      โรงเรียนมัธยมสาธิตพัทยา ทีม1
รองชนะเลิศอันดับ 2      โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม ทีม3
รางวัลชมเชย     โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม ทีม1

ประเภท Friendship Game ประถมศึกษา
ชนะเลิศ     โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ทีม3
รองชนะเลิศอันดับ 1    โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับ 2    โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทีม 1
รางวัลชมเชย   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทีม 3

สามารถ Download ผลการแข่งขันได้ที่นี่

สรุปผล