คุณค่าของหมากเป็นหมากตายจากยอดฝีมือ

ข้อคิดของตำนานวงการจาก 3 ประเทศมหาอำนาจหมากล้อม

Wu Qingyuan

หมากเป็นหมากตาย คำๆนี้เป็นสิ่งที่หลายคนคิดว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเปิดหมากและสูตรมุมในช่วงต้นกระดาน แต่อันที่จริงแล้ว หมากเป็นหมากตายเป็นสาระสำคัญของการเปิดเกมและสูตรมุมเลยทีเดียว ไม่ศึกษาฝึกฝนหมากเป็นหมากตาย ก็ไม่สามารถเรียนรู้หมากล้อมได้

อู๋ชิงหยวน 9ดั้ง

Kato Masao

การฝึกฝนหมากเป็นหมากตายทั้งสามารถพัฒนาตัวเองในการค้นพบหมากเด็ดและจุดสำคัญ และยังสามารถขัดเกลานิสัยที่ดีในการจดจ่อและครุ่นคิดอย่างเงียบๆ แท้ที่จริงแล้ว การำทำหมากเป็นหมากตายเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการยกระดับฝีมือหมากล้อม พลังหมากของข้าพเจ้าก็พึ่งการทำหมากเป็นหมากตายในการพัฒนาฝีมือ

คาโต้ มาซาโอะ 9ดั้ง

Cho Chikun

ข้าพเจ้าเห็นว่าเมื่อเวลาที่พลังหมากไม่ดี การทำหมากเป็นหมากตายอย่างง่ายๆ ไม่ต้องออกแรงคิดเยอะทุกวันมีประโยชน์อย่างยิ่ง ถ้าหากว่ามีเวลาว่างหนึ่งชั่วโมง ทำโจทย์ที่ทุกข้อหนึ่งนาทีก็สามารถแก้ได้ดีกว่าการทำโจทย์เพียงหนึ่งข้อแต่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงถึงคิดได้เป็นอย่างมาก ประโยชน์ของหมากเป็นหมากตาย ได้แก่หนึ่งฝึกฝนการอ่านหมากที่แม่นยำ สองสามารถคิดพิจารณาเสมือนเป็นคู่แข่ง สามารถอ่านหมากได้ไกลและลึก เหตุผลสองข้อนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าหมากเป็นหมากตายมีประโยชน์ในการพัฒนาพลังหมาก

โจ้ จิคุง 9ดั้ง

Yu Bin

การอ่านหมากในหมากล้อมคือการประสานกันของสามสิ่ง ได้แก่ การประเมิน การเลือก และพลังอ่านหมาก

ยวี๋ปิน 9ดั้ง

 

ขอบคุณที่มาจาก Beijing Ge Yuhong Weiqi Dojo

แปลและเรียบเรียงโดยธนพล เตียวัฒนานนท์ 4ดั้ง