คัดตัวแทนแข่งขัน 2015 Samsung Cup World Baduk Masters World Division

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558  ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขัน คัดตัว 2015 Samsung Cup World Baduk Masters World Division ณ อาคารสีลมปาร์ควิว  ห้อง  VIP GO การคัดตัวในครั้งนี้ใช้ระบบ Swiss system โดยมีจำนวนอบการแข่งขันทั้งหมด 4 รอบ เพื่อคัดหานักหมากล้อม 5 คน จากผู้เข้าร่วมการคัดตัวทั้งหมด 9 คนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรอบคัดตัวในโซนอาเซียนทางอินเตอร์เน็ตอีกที

 

1 2

4 5

 

รายชื่อนักหมากล้อมที่ผ่านการคัดตัวมีดังนี้

  1. กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 4 ดั้ง
  2. ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ 5ดั้ง
  3. กมล  สันติพจนา 5 ดั้ง
  4. ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 4ดั้ง
  5. ศรีสินทร์  โชติกพงศ์  4 ดั้ง

 

6 7

3