คัดตัวนักกีฬากรุงเทพฯ เข้าแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ

กติกาการสมัคร (สำคัญมาก !!!) ก่อนสมัครเข้าแข่งขัน กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อน เพื่อทำความเข้าใจ

 

คัดตัวแทนรายการละ 12 คน แบ่งเป็น

-กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติชาย 6 คน     ตรวจสอบรายชื่อ

-กีฬาเยาวชนแห่งชาติชาย 6 คน       ตรวจสอบรายชื่อ

-กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติหญิงและกีฬาเยาวชนแห่งชาติหญิง 12 คน      ตรวจสอบรายชื่อ

(จะมีการแบ่งงานแข่งหลังจากงานคัดตัว)

นักกีฬาชายกรณีที่อันดับ 6 และ 7 ชนะจำนวนกระดานเท่ากัน ให้ตัดสินผลจากกระดานที่เจอกันก่อน ถ้าไม่เคยเจอกันให้แข่งใหม่ระหว่างอันดับ 6 และ 7

การแข่งขันใช้ระบบ Swiss system โคมิ 6.5 แต้ม เวลาฝ่ายละ 45 นาที

คุณสมบัติ

–อายุไม่เกิน 20 ปี–

  1. สามารถเข้าฝึกซ้อมตามที่ผู้ควบคุมทีมกำหนดได้
  2. นักกีฬาที่จะสามารถคัดตัวได้ ต้องมีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป
    1. นักกีฬาชายเลือกคัดตัวได้เพียง 1 รายการเท่านั้น
    2.2 นักกีฬาหญิง หากผู้สมัครที่เป็นดั้งไม่ครบ 12 คน นักกีฬาหญิงที่มีฝีมือระดับ 1-4 คิว (ผ่านวัดระดับฝีมือจากชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยหรือ มีอาจารย์ระดับดั้งในสมาคมรับรอง) สามารถลงแข่งคัดตัวจากจำนวนที่ขาดได้ ( นักกีฬาหญิงที่มีฝีมือ 4 ดั้ง ติดเลยทันที )
    เนื่องจากมีนักกีฬาหญิงระดับดั้งสมัครเกิน 12 คน จึงไม่คัดตัวนักกีฬาหญิงระดับคิว
  1. นักกีฬาที่สมัครคัดตัวไปแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬากรุงเทพแล้ว
  2. นักกีฬาที่สมัครคัดตัวไปแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ต้องเรียนสถานศึกษาในกรุงเทพฯ

–หมดเขตรับสมัครวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565– ก่อนเวลา 19.00 น.

เอกสารสำหรับสมัครเป็นตัวแทนนักกีฬา (กรณีคัดตัวติด) มีดังนี้

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน 6 ใบ (เซ็นรับรองชื่อตัวบรรจง “ว่าใช้ในการเป็นนักกีฬาหมากล้อมจังหวัดกรุงเทพ”)

 

กำหนดการคัดตัวนักหมากล้อมกรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่  27 สิงหาคม  2565

ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

08.30 – 9.00 น.                                    ลงทะเบียนและชี้แจงกติกาการแข่งขัน

09.00 – 10.30 น.                                  การแข่งขันรอบที่ 1

10.45 – 12.15 น.                                    การแข่งขันรอบที่ 2

12.15 – 13.15 น.                                    รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.                                    การแข่งขันรอบที่ 3

15.00 – 16.30 น.                                   การแข่งขันรอบที่ 4

16.45 – 18.15 น.                                   การแข่งขันรอบที่ 5 (ถ้ามีผู้สมัครคัดตัวแทนเกิน 16 คน)