ครบรอบ 25 ปี หมากล้อมในประเทศไทย

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดงานครบรอบ 25 ปี หมากล้อมในประเทศไทยพร้อม แถลงปี 61 เดินหน้าส่งเสริมนักกีฬาหมากล้อมไทยสู่เวทีระดับโลก จับมือพันธมิตรเตรียมจัดการแข่งขันกว่า 20 รายการตลอดปี เพื่อพัฒนาฝีมือนักหมากล้อมไทยเทียบเท่านานาชาติ

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวในงาน ครบรอบ 25 ปี หมากล้อมในประเทศไทย ว่า “หมากล้อม หรือ โกะ ได้ถือกำเนิดที่ประเทศจีนเมื่อ 3,000 ปีก่อน และเป็นศิลปะแขนงหนึ่งในศิลปะจำนวน 4 แขนงของจีนที่สืบทอดมาแต่โบราณ ได้แก่ ดนตรี, โคลงกลอน, การวาดภาพ และ หมากล้อม โดยนิยมเล่นกันในหมู่ชนชั้นปัญญาชน สำหรับในประเทศไทย หมากล้อมเข้ามาในปี 2536 และ เริ่มก่อตั้งเป็น ชมรมหมากล้อม (โกะ) แห่งประเทศไทย และในปี 2544 ชมรมหมากล้อม(โกะ)แห่งประเทศไทย ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาหมากล้อม และเปลี่ยนสถานะมาเป็นสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2546 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 25 ปี ที่หมากล้อมได้เข้ามาสู่ประเทศไทย ปัจจุบันมีผู้เล่นกีฬาหมากล้อมกว่า 1 ล้านคน

“ในปี 2561 นี้ สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ ยังคงดำเนินนโยบายในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และฝึกฝนหมากล้อมเพิ่มมากขึ้น ด้วยการประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายครูผู้สอนหมากล้อม จัดโครงการ “ค่ายครูสู่ดั้ง” และดำเนินโครงการเผยแพร่กีฬาหมากล้อมแก่นักเรียนระดับอนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, อาชีวะ และ อุดมศึกษา ครอบคลุมถึงสถานศึกษาทุกสังกัด รวมทั้งประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจับมือร่วมกับพันธมิตรกว่า 40 บริษัท อาทิ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด, บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด, บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด, บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด, บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ ยังเตรียมจัดการคัดเลือกเยาวชนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมในเวทีการแข่งขันระดับโลกหลายรายการ อาทิ การแข่งขันกีฬาหมากล้อม The 5th Annual World Goe Collegiate Championship ณ ประเทศอังกฤษ, การแข่งขันกีฬาหมากล้อม The 5th Life international GO Meeting for Children 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น, การแข่งขันกีฬาหมากล้อม The 35th World Youth Goe Championship ณ ประเทศเยอรมัน เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยอีกด้วย” นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กล่าว

ภายในงานครบรอบ 25 ปี หมากล้อมในประเทศไทย จัดให้มีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “IQดี EQเด่น เพราะเล่นหมากล้อม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล นักวิชาการผู้ทำวิจัยโครงการการศึกษาผลของการเล่นหมากล้อมที่มีต่อเชาวน์ปัญญาความคิดสร้างสรรค์ทักษะการเผชิญปัญหาและความคิดเชิงระบบ, ดร.มติ ทาเจริญศักดิ์ นักหมากล้อมระดับฝีมือ 3 ดั้ง ผู้ทำวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์, ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม นักหมากล้อมเยาวชนระดับฝีมือ 3 ดั้ง, นายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร ประธานชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ นายเอกพงษ์ ดิษแสง ประธานชมรมหมากล้อมครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการเล่นหมากล้อมของนักกีฬาพร้อมนำเสนอผลวิจัย เพื่อให้เยาวชนได้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของกีฬาหมากล้อมเพราะช่วยเสริมสร้างภูมิปัญญา บ่มเพาะทักษะการคิด วิเคราะห์ พัฒนาศักยภาพเพื่อเติบโตเป็นคนที่ดีและเก่งต่อไป