ขอเชิญสมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม สนามสอบภาคตะวันออก 2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ชมรมหมากล้อมจังหวัดชลบุรี ห้างสรรพสินค้าฮาร์เบอร์ พัทยา จะจัดสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม สนามสอบภาคตะวันออก 2561

เพื่อเปิดโอกาสให้นักหมากล้อมภายในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงสามารถสอบวัดระดับฝีมือของตนเองได้ การจัดงานดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ ห้างสรรพสินค้า ฮาร์เบอร์ พัทยา วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 การสอบครั้งนี้เปิดให้มีการสอบวัดระดับฝีมือ ตั้งแต่ระดับ 8 คิว ไปจนถึงระดับสูงกว่า 1 ดั้ง และที่สำคัญได้เชิญ อาจารย์สุจิน 3 ดั้ง นักหมากล้อมอาชีพ จากประเทศจีนมาเป็นอาจารย์ผู้สอบในงานนี้อีกด้วย

 

การสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม สนามสอบภาคตะวันออก 2561

1. การสอบแบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยการจัดโซนการสอบ
1.1 การสอบเลื่อนระดับฝีมือ 2-3 ดั้ง สอบโดยผู้ฝึกสอนสมาคมระดับ มืออาชีพ 3 ดั้ง
1.2. ระดับ Dan สอบโดยอาจารย์ระดับฝีมือ 3-4-5 ดั้ง
1.3. ระดับ High Kyu (ระดับฝีมือ 1-4 คิว) สอบโดยอาจารย์ระดับฝีมือ 1-2-3 ดั้ง
1.4. ระดับ Low Kyu (ระดับฝีมือ 5-8 คิว) สอบโดยอาจารย์ระดับฝีมือ 1-2-3 ดั้ง

2. อัตราค่าสมัครสอบวัดระดับฝีมือ 500 บาทต่อคน สอบได้ 5 กระดาน
3. อัตราค่าสมัครสอบเลื่อนระดับฝีมือ 500 บาทต่อคนต่อกระดาน
4. วิธีการสมัครแข่งขันหมากล้อม
4.1.เช็คจานวนผู้เข้าสอบเต็มหรือไม่ โดยโทรสอบถามได้ที่ ครูกุ้ง 095 9934959 หรือ Line เบอร์เดียวกัน
4.2.โอนเงินค่าสมัครมาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรบินสัน ศรีราชา ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 526-2-28585-7 ชื่อบัญชี นายจิตตบุณ มูลอ้อม
4.3.ส่งหลักฐานการโอนมาทาง Line (กรุณาแจ้งรายการที่โอนด้วยของการสอบวัดระดับหรือการแข่งขัน)
4.4.หมดเขตรับสมัครเที่ยงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 หรือจนกว่าจะเต็ม
5. สอบวัดระดับฝีมือตั้งแต่ 8 คิว ถึง 1 ดั้ง และสอสอบเลื่อนระดับฝีมือ ตั้งแต่ 1-3 ดั้งจะใช้เกณฑ์การสอบ ตามข้อปฏิบัติสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
6. รับจานวนผู้เข้าสอบไม่เกิน 120 คน
7. ผู้สอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร ออกโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
8. ผู้เข้าร่วมสอบทุกคนจะได้รับคูปองลด 20% ของฮาเบอร์ พัทยา

กำหนดดารสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม สนามสอบภาคตะวันออก 2561
– ลงทะเบียนผู้สอบ                                 7.30 – 8.30 น.
– ประชุมอาจารย์ผู้สอบ                           8.30 – 9.00 น.
– จัดให้ผู้สอบประจาโต๊ะสอบ                     8.50 – 9.00 น.
– เปิดการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม        9.00 – 10.00 น.
– เริ่มการสอบวัดระดับฝีมือ                      10.00 – 12.00 น.
– พักรับประทานอาหารกลางวัน                12.00 – 13.00 น.
– เริ่มการสอบวัดระดับฝีมือ ช่วงบ่าย          13.00 – 16.00 น.
– ปิดรับการสอบจากผู้สอบทุกประเภท        15.00 น.
– ปิดการสอบ และมอบใบประกาศ             16.00 – 17.00 น.