กำหนดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2561 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการแข่งขัน

รายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

รายชื่อนักกีฬาเรียงตามประเภทการแข่งขัน