การแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

การแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ไม่จำกัดอายุระหว่างเดือนกรกฎาคม– ธันวาคม 2565

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน : วันนี้ – 22 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00น.

วันที่ทำการแข่งขัน : 25 – 26 มิถุนายน 2565

สถานที่แข่งขัน : สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม)

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Go Championshipประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Go Championship

กำหนดการแข่งขัน   กำหนดการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2565 ครั้งที

สมัครแข่งขัน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZYqrnsSpS17GUxCdZG0BnKctrbbXTUAeLb6as8AwtMBn12Q/viewform?usp=sf_link

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BcvwzAxjyd20Ulf4tnoTXr7p9D6D2okdtWastCKsgyw/edit?usp=sharing

QR Code กลุ่มไลน์การแข่งขันฯ (จะใช้เป็นที่ส่งผลตรวจ Atkแบบตรวจด้วยตนเอง โดยจะให้ส่งผลการตรวจก่อนเข้าแข่งขัน)

คุณสมบัติ :

  1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
  2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
  3. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
  4. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษการต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด
  5. เป็นผู้ที่มีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป อ้างอิงจากทำเนียบดั้ง สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ปิดรับสมัคร

ระเบียบการแข่งขัน :

ใช้ระเบียบตามข้อปฏิบัติสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เรื่องกฎเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนสมาคมฯ และตัวแทนประเทศไทย พ.ศ.2562

แนบ Link ระเบียบ

https://www.thaigo.org/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AA.pdf

 

 รางวัลและสิทธิประโยชน์ :

รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยรางวัลชนะเลิศ (เวียน) เกียรติบัตรพร้อมปกสมาคมฯ และ ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1-7  เกียรติบัตรพร้อมปกสมาคมฯและได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยในลำดับถัดไป

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-071-2911 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย