การแข่งขันโกะค้าปลีกสัมพันธ์ ประจำปี 2022

บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันหมากล้อม การแข่งขันโกะค้าปลีกสัมพันธ์ ประจำปี 2022 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ตึก The Tara CP All โดยมีประเภทการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท DAN, ประเภท KYU และ ประเภท NEWBIE มีนักกีฬาเข้าแข่งขันกว่า 400 คน

 

พิธีปิดได้รับเกียรติจาก คุณวิเชียร จึงวิโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวปิดการแข่งขันและมอบรางวัล

ผลการแข่งขัน มีดังนี้


ประเภท NEWBIE สาย A
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม RDC สุราษฎร์ธานี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม CAF-M ทีม A3
รางวัลชนะเลิศ ทีม CAF-M ทีม A2


ประเภท NEWBIE สาย B
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม สายงานปฏิบัติการ ทีม B2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม CAF-M ทีม B4
รางวัลชนะเลิศ ทีม สายงานทรัพยากรบุคคล ทีม B5


ประเภท NEWBIE สาย C
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม gosoft ทีม C2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม 24Shopping ทีม C1
รางวัลชนะเลิศ ทีม สายงานทรัพยากรบุคคล ทีม C3


ประเภท NEWBIE สาย D
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม สำนักประสานรัฐกิจ ทีม D
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม CAF-M ทีม D2
รางวัลชนะเลิศ ทีม CAF-M ทีม D4

ประเภท LOW KYU สาย A
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิสุทธิ์ อำพันธ์พงค์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กันตพงศ์ อ่อนนิ่ม
รางวัลชนะเลิศ เจริญชัย ทวีวัฒนะกิจบวร


ประเภท LOW KYU สาย B
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 อมรศักดิ์ กล่อมฤทัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิธูชนน พวงเพชร
รางวัลชนะเลิศ คิด หล่ออู่เจริญ


ประเภท HIGH KYU
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ธวัชชัย มากมี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สราวุฒิ จงรุจินันท์
รางวัลชนะเลิศ สมชาย คงกะพันธ์


ประเภท DAN
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายศราวุธ กัญญา จากสำนักประสานรัฐกิจ ร่วมกับ นายสมพร กันภัย จากสำนัก gosoft
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายเสฎฐวุฒิ คำเสือ จากสำนักประสานรัฐกิจ
รางวัลชนะเลิศ นายวีระยุทธ ศรีเพ็ชร จากสำนักประสานรัฐกิจ