การแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2015

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากล้อม “Women Go Championship 2015” ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 โดยมีนักเรียน,นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้กว่า 100 คน

IMG_4958 IMG_5029

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณวิเชียร จึงวิโรจน์ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงาน Corporate Asset and Facilities Management บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันในครั้งนี้

IMG_4967 - Copy   IMG_5034IMG_4988IMG_5028

IMG_4998 IMG_5023

สำหรับการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship จัดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 13 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างนักกีฬาหมากล้อมหญิง ตลอดจนส่งเสริมกีฬาหมากล้อมให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักกีฬาหมากล้อมหญิง โดยการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการมอบเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันอีกด้วย ซึ่งสายการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ Dan, High Kyu, Low Kyu และ Friendship นอกจากนี้ ยังมีรางวัลทีมสปริต(โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุด)

IMG_5117 IMG_5114 IMG_5112 IMG_5102 IMG_5100 IMG_5098 IMG_5090 IMG_5088 IMG_5086 IMG_5074 IMG_5071 IMG_5068 IMG_5066

พิธีปิดได้รับเกียรติจาก Mr. Shi Jin Bo หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาหมากล้อมทีมชาติไทย ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร แก่นักกีฬาผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ผลการแข่งขันมีดังนี้

ประเภท Dan

ชนะเลิศ ด.ญ.ณัฐฎนิช จันทโรจวงศ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. ภิญญาดา ศรอารา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ธัญชนก อัครลาภ
รองชนะเลิศอันดับ 3 น.ส. ริบะคา วงศ์ชูแก้ว
รองชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ. วณิชา พิทักษ์วาณิชย์
รองชนะเลิศอันดับ 5 น.ส. จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์
รองชนะเลิศอันดับ 6 ด.ญ. บุญธิชา มูลอ้อม
รองชนะเลิศอันดับ 7 น.ส. ยลดา น้าวิไลเจริญ

ประเภท High Kyu

ชนะเลิศ น.ส. กานตนันท์ อินทนนท์
รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส. ฉัตรลักษณ์ โรจนเบญจงศ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ชลธิชา มูลอ้อม
รองชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ. ฐิติรักษ์ เฉิน
รองชนะเลิศอันดับ 4 น.ส. รัตนาภรณ์ วงศ์ศรีอ่อน
รองชนะเลิศอันดับ 5 น.ส. สุทธิดา เลิศรุจิวณิช
รองชนะเลิศอันดับ 6 ด.ญ. ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์

ประเภท Low Kyu

ชนะเลิศ ด.ญ. อัยย์ โศภนกิจ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. ปาณิสรา พิทยาวิริยะพันธุ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. วรวรรณ สุขชื่น
รองชนะเลิศอันดับ 3 น.ส. พรสินี สุขชื่นฤทัย
รองชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ. ศุภิสรา จรัสเรืองแสง
รองชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ. มัชฌิมา ขวัญใจ
รองชนะเลิศอันดับ 6 น.ส. สาธินี สุขชื่นฤทัย
รองชนะเลิศอันดับ 7 น.ส. ธัญญารัตน์ เนาวรัตน์พงษ์

ประเภท Friendship Game

ชนะเลิศ IQ UP ทีม1
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสามเสนนอก ทีม2
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมทีม1

รางวัล Team Spirit
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

IMG_5119

ผลการแข่งขัน Women Go Championship

สามารถ Download ได้ที่นี่ สรุปผล

ดูภาพเก็บตกได้ที่

Facebook :  สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย