การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating and Friendship Game 1/2559

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.59 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating and Friendship Game ครั้งที่ 1/2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 800 คน

1373   11111111111

222222222222   33333333333333

พิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่าน ภารดาวิหาร ศรีหาพล อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และ อ.สุรพล อินทรเทศ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน) และ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดการแข่งขันในครั้งนี้

13599935_10157073480820035_2564260543565158524_n 1174

13592261_10157073480575035_2472202510301158529_n 13620916_10157073480915035_2804080174658449893_n

การแข่งขัน Standard Rating and Friendship Game ในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ปรับรูปแบบรุ่นการแข่งขันตามระดับอายุ และ ระดับฝีมือ เป็นการเพิ่มบรรยากาศความเข้มข้นในการแข่งขันอีกด้วย

1186  1207  1212 1213 1341 1343

นอกจากนี้ระหว่างช่วงพักการแข่งขันทางห้องเรียนขงจื่อยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปะแขนงต่างๆของประเทศจีนอีกด้วย เช่น การเขียนพู่กันจีน การวาดภาพต่างๆ เป็นต้น

13620857_10157073966395035_532438566094124371_n 1325 13592741_10157073480330035_2386661137102449227_n 13606611_10157073480655035_168473556822222499_n
พิธีปิดได้รับเกียรติจากท่าน ภารดาวิหาร ศรีหาพล อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ และกล่าวปิดการแข่งขัน อีกทั้งได้รับคณะผู้บริหารทางโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชการอีก 2 ท่าน คือ ม.อภินพ การุณเลิศ ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายไทย, อ.หลิว เลี้ยนลี่ ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายจีน และ อ.ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักกีฬาในครั้งนี้อีกด้วย

ผลการแข่งขันมีดังนี้

1426
ประเภท Premier Gold
ชนะเลิศ พงศกานต์ ศรอารา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 1 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ โรงเรียน IQ Up
รองชนะเลิศอันดับ 2 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศอันดับ 3 สุวิจักขณ์ บางม่วง โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 4 พชร เทศวัง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

444444444

ประเภท Premier Silver

ชนะเลิศ วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ โรงเรียนสารวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 1 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ โรงเรียน IQ Up
รองชนะเลิศอันดับ 2 วศินภัทร์ โตมงคล โรงเรียน IQ Up
รองชนะเลิศอันดับ 3 บุญธิชา มูลอ้อม ชมรมกีฬาหมากล้อมชลบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 4 ภคพล เตชวิริยะ โรงเรียน IQ Up

1410

ประเภท High Kyu ประถมต้น
ชนะเลิศ จรูญศักดิ์ สารพิมพา โรงเรียน GO SENSE
รองชนะเลิศอันดับ 1 วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย สาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม
รองชนะเลิศอันดับ 2 ไอรัก ฟูกูฮาระ สาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม

Untitled

ประเภท High Kyu ประถมปลาย

ชนะเลิศ ชัยนันท์ จีระศิริ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
รองชนะเลิศอันดับ 1 แมทธิว ศิริศุขสกุลชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
รองชนะเลิศอันดับ 2 สุรภา ปัญจภักดี โรงเรียน Go House
รองชนะเลิศอันดับ 3 ภาคย์ คณิตวรานันท์ โรงเรียนสาธิต ม.เกษตรฯ
รองชนะเลิศอันดับ 4 ภคิณ จงฤกษ์งาม โรงเรียน Go House

1412

ประเภท High Kyu มัธยมต้น

ชนะเลิศ เผยเจีย เจิ้ง โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ธรรศกร รุ่งนิรันทร์ดร โรงเรียน BGS Go
รองชนะเลิศอันดับ 2 เอกกาวาง อรุณวิภาดา โรงเรียน IQ Up
รองชนะเลิศอันดับ 3 พีรพล จาตุรแสงไพโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศอันดับ 4 อนพัทย์ ปาณฑะผลิน โรงเรียน mindplay

1413

ประเภท High Kyu มัธยมปลาย

ชนะเลิศ รณน โชติกมลพงศ์ โรงเรียนสาธิต ม.เกษตรฯ
รองชนะเลิศอันดับ 1 คริษฐ์ เอกบวรภาค โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 2 ศุภาชัย กิติจันทร์ วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 3 นิติเทพ สังข์สวน โรงเรียน BGS Go
รองชนะเลิศอันดับ 4 ชยันต์พล รวยทรัพย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม

1394

ประเภท Low Kyu ประถมต้น สาย 1
ชนะเลิศ จิรกิตติ์ จันทโรจวงศ์ โรงเรียน IQ Up
รองชนะเลิศอันดับ 1 พงษ์พิพัธ วงษ์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศอันดับ 2 วิรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
รองชนะเลิศอันดับ 3 สุรชัย ศรีสุทธิ์ ชมรมบอร์ดเกมส์ระยอง
รองชนะเลิศอันดับ 4 ปฎิญญา เลิศวิวัฒน์ตระกูล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

1407

ประเภท Low Kyu ประถมต้น สาย 2
ชนะเลิศ ตรีภพ หย่ำวิลัย โรงเรียน Go Family
รองชนะเลิศอันดับ 1 ศักย์ศรณ์ สุวัฒนากุลกิจ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ปาณิสรา พรหมเต็ม โรงเรียน Go Sense
รองชนะเลิศอันดับ 3 ณัฐพากย์ ชัยชนะวงศาโรจน์ โรงเรียนสาธิต ม.จุฬาฯ ฝ่ายประถม
รองชนะเลิศอันดับ 4 ธีรวีร์ ลือบัณฑิกกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

1405

ประเภท Low Kyu ประถมปลาย สาย 1
ชนะเลิศ ปัญญา เจนพิทักษ์ โรงเรียน IQ Up
รองชนะเลิศอันดับ 1 กองเงิน เชื่อมทอง โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ชยทัต สุวรรณเกต โรงเรียน IQ Up
รองชนะเลิศอันดับ 3 วีรินทร์ ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนเพลิดพัฒนา
รองชนะเลิศอันดับ 4 วรท ตัณพิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

1404

ประเภท Low Kyu ประถมปลาย สาย 2
ชนะเลิศ พาทิศ เตชะทวีกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 ณัฐดนัย แย้มเย็นเจริญ ชมรมบอร์ดเกมส์ระยอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 วริศ เตชะทวีกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง
รองชนะเลิศอันดับ 3 รตภากร ลิ้นสงวน โรงเรียน Mindplay
รองชนะเลิศอันดับ 4 สุรเกียรติ อิฐสุวรรณ –

1399

ประเภท Low Kyu ประถมปลาย สาย 3
ชนะเลิศ ปวรุตม์ คำนึงวุฒิ โรงเรียน IQ Up
รองชนะเลิศอันดับ 1 ศิวกร เชาวน์เลิศเสรี โรงเรียน IQ Up
รองชนะเลิศอันดับ 2 วริศ จตุรภุชพรพงศ์ โรงเรียนเพลินพัฒนา
รองชนะเลิศอันดับ 3 ภูผาภูมิ ชูพงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
รองชนะเลิศอันดับ 4 ปุณณิช สภาคกุล โรงเรียน IQ Up

1408

ประเภท Low Kyu มัธยมต้น สาย 1
ชนะเลิศ เปมิกา ทาปทา โรงเรียนสอนหมากล้อม mindplay
รองชนะเลิศอันดับ 1 ยุวกร เด่นอมรเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 2 วรวิช หลิมทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 3 พัสกร ศรีบุญเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 4 ธฤษณุ อริยะสุนทร โรงเรียนอัสสัมชัญ

1409

ประเภท Low Kyu มัธยมต้น สาย 2
ชนะเลิศ สุดรัก แสงสิริพงษ์พันธ์ โรงเรียน BGS Go
รองชนะเลิศอันดับ 1 พิริยกร วีรศุทธากร โรงเรียนเทพศิรินทร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ณัฐภูมิ ประพฤติธรรม โรงเรียนสาธิต ม.เกษตรฯ
รองชนะเลิศอันดับ 3 ธีร์ธร ลิมวัฒนานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศอันดับ 4 กษิรา เสนารัตน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

13567218_10157073477815035_7202251819574008157_n

ประเภท Low Kyu มัธยมปลาย สาย 1
ชนะเลิศ ภักดิ์ แก้งคงคา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 1 ภูมินทร์ วนาศรีวิไล โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายธนพล เพริดพราว โรงเรียนสุรวิทยาคาร
รองชนะเลิศอันดับ 3 นิสสรณ์ ไตรวิทยานุรักษ์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 4 สิทธิศักดิ์ กาญจนบุตร วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

13567495_10157073477920035_2995388974267847816_n

ประเภท Low Kyu มัธยมปลาย สาย 2
ชนะเลิศ ภูมิ แก้งคงคา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 1 ณัฐพงศ์ อุดมแก้ว ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
รองชนะเลิศอันดับ 2 พุฒิพร สำนักนิตย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
รองชนะเลิศอันดับ 3 นวพล ฐิตคุณกุลวัฒนา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 4 ชยพล สุขดี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

13600339_524908464374703_4440101726597485981_n

ประเภท Friendship อนุบาล
ชนะเลิศ Go Family ทีม 6
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนประชานิเวศน์ ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมรมบอร์ดเกมส์ระยอง

1377

ประเภท Friendship ประถมต้น
ชนะเลิศ Go House ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับ 1 IQ Up ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 Go Family ทีม 5

1383

ประเภท Friendship ประถมปลาย
ชนะเลิศ Go House ทีม 6
รองชนะเลิศอันดับ 1 BGS Go ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระยองน่ารัก ทีม 5

1386

ประเภท Friendship มัธยมต้น
ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธบูชา
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ทีม 3
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ทีม 4

1390

ประเภท Friendship มัธยมปลาย
ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ทีม 3
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ทีม 2

ทางสมาคมฯขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ขอขอบคุณรูปภาพจาก : โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และชมรมบอร์ดเกมส์ระยอง

ดูรูปเก็บตกได้ที่

http://acc.ac.th/index.php/new/443-the-first-standard-rating-friendship-game-2016

ดาวน์โหลดผลการแข่งทั้งหมดได้ที่

https://www.thaigo.org/wp-content/uploads/2016/07/ผลการแข่ง.xlsx