การแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2017

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมกีฬาหมากล้อม จังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี และ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จะจัดการแข่งขันหมากล้อมรายการ “Harbor GO Eastern Championship 2017” ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ. ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา ชั้น 4 โดยมีการแข่งขันหมากล้อมทั้งหมด 6 ประเภท 1.ประเภท One Dan (ระดับฝีมือ 1 ดั้ง) 2.ประเภท High Kyu (ระดับฝีมือ 1-4 คิว) 3.ประเภท Low Kyu (ระดับฝีมือ 5-8 คิว) 4.ประเภท Pre-Low Kyu (ระดับฝีมือไม่ถึง 8 คิว) 5.ประเภท Friendship ระดับ ประถม (มือใหม่ทีม 3 คน) 6.ประเภท Friendship ระดับ มัธยม (มือใหม่ทีม 3 คน)

การแข่งขันแบ่งเป็น 6 ประเภท
1. ประเภท One Dan (ระดับฝีมือ 1 ดั้ง) แข่งขัน 4 รอบ (16 คน)
– ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
– ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ

2. ประเภท High Kyu (ระดับฝีมือ 1-4 คิว) แข่งขัน 5 รอบ (32 คน)
– ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
– ให้เวลาฝ่ายละ 30 นาที ไม่มีเบียวโยมิ

3. ประเภท Low Kyu (ระดับฝีมือ 5-8 คิว) แข่งขัน 5 รอบ (32 คน)
– ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
– ให้เวลาฝ่ายละ 30 นาที ไม่มีเบียวโยมิ

4. ประเภท Pre-Low Kyu (ระดับฝีมือไม่ถึง 8 คิว) แข่งขัน 5 รอบ (32 คน)
– ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
– ให้เวลาฝ่ายละ 30 นาที ไม่มีเบียวโยมิ

5. ประเภท Friendship ระดับ ประถม (มือใหม่ทีม 3 คน) แข่งขัน 5 รอบ (16 ทีม 48 คน)
– ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน
– ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ

6. ประเภท Friendship ระดับ มัธยม (มือใหม่ทีม 3 คน) แข่งขัน 5 รอบ (16 ทีม 48 คน)
– ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน
– ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ

ค่าลงทะเบียนสมัคร Harbor GO Eastern Championship 2017 แต่ละประเภท
1. ประเภท One Dan คนละ 300 บาท (บุคคลทั่วไป)
2. ประเภท High Kyu คนละ 200 บาท (บุคคลทั่วไป)
3. ประเภท Low Kyu คนละ 200 บาท (เฉพาะนักเรียน นักศึกษา)
4. ประเภท Pre-Low Kyu คนละ 200 บาท (เฉพาะนักเรียน นักศึกษา)
5. ประเภท Friendship ระดับ ประถม ทีมละ 300 บาท
6. ประเภท Friendship ระดับ มัธยม ทีมละ 300 บาท

วิธีการสมัคร Harbor GO Eastern Championship 2017
– เช็คจานวนผู้เข้าแข่งขันเต็มหรือไม่ โดยโทรสอบถาม 095 9934959 หรือ Line เบอร์เดียวกัน
– โอนเงินค่าสมัครมาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรบินสัน ศรีราชา ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 526-2-28585-7 ชื่อบัญชี นายจิตตบุณ มูลอ้อม
– ส่งหลักฐานการโอนมาทาง Line (กรุณาแจ้งรายการที่โอนด้วยของการสอบวัดระดับหรือการแข่งขัน)
– ตรวจสอบรายชื่อได้ทาง Page : https://www.facebook.com/ChonburiGO ในวันรุ่งขึ้น
หมายเหตุ: หมดเขตรับสมัครเที่ยงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

กฏ – กติกา การแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2017
– ใช้ระบบการแข่งขันแบบ SWISS System
– แต้มต่อของหมากขาวตามขนาดของกระดาน ดังต่อไปนี้
– กระดาน 9*9 หมากขาวมีแต้มต่อ 3.5 แต้ม
– กระดาน 19*19 หมากขาวมีแต้มต่อ 6.5 แต้ม
– ในการแข่งขันแต่ละรอบ ผู้ชนะจะได้ 1 คะแนน และผู้แพ้จะได้ 0 คะแนน
– ในกรณีการแข่งขันประเภททีม 3 คน ทีมที่ชนะคือทีมที่มีบุคคลในทีมชนะตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
– เมื่อแข่งขันครบทุกรอบตามที่กาหนด ผู้ที่มีลาดับตามแบบ SWISS System ผู้ที่มีอันดับ 1-5 เป็นผู้ได้รับรางวัล
– กรณีที่ผู้แข่งขันมีคะแนน(Point ,SOS,SOSOS)เท่ากัน ให้ดู Head to Head หลังแข่งขันครบทุกรอบแล้ว แต่ถ้าไม่ได้แข่งขันกันมาก่อนให้จับฉลากเพื่อจัดอันดับผู้แข่งขันในการรับรางวัล
– การนับคะแนนต้องให้กรรมการนับเท่านั้น
– การวางเม็ดหมากแล้วปล่อยมือจากเม็ดหมาก ห้ามไม่ให้เปลี่ยนตาแหน่งเม็ดหมากเด็ดขาด
– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา และเจ้าหน้าที่เข้าบริเวณสนามแข่งขัน
– การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล การแข่งขันกีฬาหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2017
ประเภท One DAN
– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ เงินรางวัล 3,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ เงินรางวัล 2,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ เงินรางวัล 1,000 บาท

ประเภท High Kyu
– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ เงินรางวัล 1,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ เงินรางวัล 500 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ เงินรางวัล 300 บาท

ประเภท Low Kyu
– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ เงินรางวัล 600 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ เงินรางวัล 300 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ เงินรางวัล 200 บาท

ประเภท Pre-Low Kyu
– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ เงินรางวัล 600 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ เงินรางวัล 300 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ เงินรางวัล 200 บาท

ประเภททีมFriendship ระดับ ประถม
– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ

ประเภททีมFriendship ระดับ มัธยม
– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ

ผู้แข่งขันได้อันดับที่ 1-5 จะได้รับใบประกาศนียบัตรของการแข่งขัน
ผู้แข่งขันได้อันดับที่ 1 จะได้รับคูปองเครื่องเล่นฟรี 1 รายการ อันดับที่ 2-3 จะได้รับคูปองลด 50% และอันดับ 4-5 จะได้รับคูปองลด 20%
ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับคูปองลด 20%

กำหนดการ การแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2017
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560
ณ.ชั้น 4 ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา
– ลงทะเบียนนักกีฬา 8.30 – 9.30 น.
– เปิดการแข่งขัน 9.30 – 10.00 น.

ประเภท One DAN
– แข่งขันรอบที่ 1 10.00 – 11.30 น.
– แข่งขันรอบที่ 2 11.30 – 13.00 น.
– (พัก)
– แข่งขันรอบที่ 3 13.30 – 15.00 น.
– แข่งขันรอบที่ 4 15.00 – 16.30 น.

ประเภท High Kyu ,Low Kyu และ Pre-Low Kyu
– แข่งขันรอบที่ 1 10.00 – 11.00 น.
– แข่งขันรอบที่ 2 11.10 – 12.10 น.
– (Break)
– แข่งขันรอบที่ 3 13.00 – 14.00 น.
– แข่งขันรอบที่ 4 14.10 – 15.10 น.
– แข่งขันรอบที่ 5 15.20 – 16.20 น.

ประเภท Friendship ประถม และมัธยม
– แข่งขันรอบที่ 1 10.00 – 10.40 น.
– แข่งขันรอบที่ 2 11.00 – 11.40 น.
– (พัก)
– แข่งขันรอบที่ 3 13.00 – 13.40 น.
– แข่งขันรอบที่ 4 14.00 – 14.40 น.
– แข่งขันรอบที่ 5 15.00 – 15.40 น.
– มอบรางวัล และปิดการแข่งขัน