การแข่งขันหมากล้อม Donmuang Go Championship 2016

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการแข่งขันหมากล้อม Donmuang Go Championship 2016 โดยมีนักกีฬาหมากล้อมระดับนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นกว่า 300 คน

IMG_9130 - Copy 12669716_10156463664935035_4708065797562916193_n - Copy

12647486_10156463664175035_6673553996591930355_n - Copy12651213_10156463664170035_6974499705205235312_n

 
ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณสมเจตน์ สมบูรณ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) โดยการแข่งขันในครั้งนี้ได้แบ่งรุ่นการแข่งขันออกเป็น 5 รุ่น ได้แก่
1. High Kyu
2. Low Kyu มัธยมศึกษา
3. Low Kyu ประถมศึกษา
4. รุ่นครู อาจารย์
5. Friendship มัธยม
6. Friendship ประถมต้น
7. Friendship ประถมปลาย
8. อนุบาล

12651260_10156463664930035_537154797721352533_n - Copy12645221_10156463664405035_8782284978237242280_n - Copy

12631490_10156463665035035_7085129559057670950_n - Copy12631436_10156463664400035_8314918139048849400_n - Copy

โดยในงานแข่งขันได้รับเกียรติจาก อ. ปิยะธิดา เกษสุวรรณ  ศึกษานิเทศก์  และ  คุณวันทนีย์ นามะสนธิ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมเยี่ยมชมการแข่งขันภายในงานอีกด้วย

12651315_10156463664630035_7823218243657125075_n - Copy 12688071_10156463664665035_7151380469282600531_n

ในพิธีปิดคุณสมเจตน์ สมบูรณ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) ให้เกียรติในการมอบถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาอีกด้วย

โดยผลการแข่งขันมีดังนี้

12654628_10156463665210035_8249234927464547386_n - Copy          1915378_10156463665330035_6029488042873320101_n - Copy

1. ประเภท High Kyu
ชนะเลิศ วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ โรงเรียนสารวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 1 เปรม เทียวมงคล โรงเรียนเขมานุสรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ธนวัตร บุญดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 3 ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รองชนะเลิศอันดับ 4 นิติเทพ สังข์สวน โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี

2. ประเภท Low Kyu มัธยมศึกษา
ชนะเลิศ ฐายิกา ภูมีช่วง โรงเรียนดอนเมือง(ทหารอากาศบำรุง)
รองชนะเลิศอันดับ 1 เจตวัฒน์ อรรถการพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
รองชนะเลิศอันดับ 2 กัมพล อนงค์นากเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
รองชนะเลิศอันดับ 3 สุกัลย์ มนัสถาวร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
รองชนะเลิศอันดับ 4 ณัฐดนัย ตันเฮง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา

3. ประเภท Low Kyu ประถมศึกษา
ชนะเลิศ พศุตม์ อวพรชัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 2 สิริเดช เลาหเลิศเดชา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
รองชนะเลิศอันดับ 3 คณิตกรณ์ มุลชัยสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 4 พรหมพิริยะ ขัตติยวงษ์ โรงเรียนวัดดอนเมือง

4. ประเภทครู อาจารย์
ชนะเลิศ สุระสิทธิ์ กันหา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 บุญเกิด สระสี โรงเรียนเทศบาล1วัดต้นสน
รองชนะเลิศอันดับ 2 เดชาชัย สุจริตจันทร์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล4 จ.สิงห์บุรี
รองชนะเลิศอันดับ 3 สุรชัย กุซัว โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
รองชนะเลิศอันดับ 4 เพ็ชร นนธิ โรงเรียนวัดสีสุก

5. ประเภท Friendship Game มัธยม
ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมทีม1
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ทีม1
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมทีม3
รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมทีม2
รองชนะเลิศอันดับ 4 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทราทีม2

6. Friendship Game ประถมต้น
ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเมืองทีม1
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ทีม3
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนประชานิเวศน์ทีม1
รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ทีม2
รองชนะเลิศอันดับ 4 โรงเรียนวัดดอนเมืองทีม7

7. Friendship Game ประถมปลาย
ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยทีม2
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนประชานิเวศน์ทีม3
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนประชานิเวศน์ทีม4
รองชนะเลิศอันดับ 4 โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์

8. Friendship Game อนุบาล
ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิเวศน์ทีม1
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนประชานิเวศน์ทีม2
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดดอนเมืองทีม2
รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนวัดดอนเมืองทีม1
รองชนะเลิศอันดับ 4 โรงเรียนวัดดอนเมืองทีม3

สามารถ Download ผลการแข่งขัน  สรุปผลDonmuang Go

12662462_954062008008278_1769680228037913066_n - Copy