การแข่งขันหมากล้อม City Weiqi League 2017 สนามที่สอง กรุงเทพฯ

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยได้รับเชิญและส่งตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมไทย จำนวน 8 คน เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมรายการ City Weiqi League จะทำการแข่งขันทั้งหมด 4 เมือง 2 ประเทศ ระหว่างช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2560

 

การแข่งขันหมากล้อม City Weiqi League เป็นการแข่งขันประเภททีม มีทีมที่ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 32 ทีม จาก 10 ประเทศและ เขตการปกครองพิเศษ โดยนักกีฬาจะเป็นตัวแทนที่มาจากเมือง ในประเทศนั้นๆ การแข่งขันรายการนี้เป็นรูปแบบใหม่ เป็นการเล่นแบบทีม (4-6 คน) โดยผู้เล่นในทีม จะสลับกันเป็นผู้วางหมากเป็นช่วงๆ เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ ส่วนผู้เล่นคนอื่นก็สามารถปรึกษากันได้
หมายเหตุ : แต่ละเมืองสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมได้ไม่เกิน 12 คน โดยเป็นตัวจริง 4-6 คน ที่เหลือสำรอง

 

รายชื่อนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. ผู้จัดการทีมทีมกรุงเทพ คือ คุณ Chen Liang Jun ชาวจีนผู้เป็นประธานสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมเยาวชนไทยจีน
2. อาจารย์สุจินต์ มืออาชีพ 3 ดั้ง ผู้ฝึกสอนหมากล้อมประจำสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (ซึ่งสามารถลงเป็นหนึ่งในผู้เล่นในการแข่งครั้งนี้ได้ด้วย)

สมาชิกนักกีฬาหมากล้อมตัวแทนประเทศไทยทั้งหมด 8 คน ได้แก่
นายปริวรรต สำเภาแก้ว 5 ดั้ง
นายกมล สันติพจนา 5 ดั้ง
นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 4 ดั้ง
นายณัฐวัชร์ พ่อค้า 4ดั้ง
นายนทีธร บลอมฟิลด์ 4ดั้ง
นายเชาวน์ เจริญสมสมัย 4ดั้ง
นายพงศกานต์ ศรอารา 3 ดั้ง
นายภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 3 ดั้ง
และรวมกับนักหมากล้อมหญิงชาวจีนสองคน ได้แก่ คุณ SuSu มืออาชีพ3ดั้ง และคุณWang Xioaoyun มือสมัครเล่น5ดั้ง

กำหนดการแข่งขัน City Weiqi League 2017 (ทำการแข่งขัน ทั้งหมด 4 เมือง 2 ประเทศ)

สนามแข่งที่หนึ่ง จัดขึ้น ณ เมืองหนานหนิง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน
สนามแข่งที่สอง จะจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหาคร ระหว่างวันที่ 5-6สิงหาคม
สนามแข่งที่สาม จะจัดขึ้น ณ เมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน วันที่ 22-24 สิงหาคม
สนามแข่งที่สี่ จะจัดขึ้น ณ เมืองกวางเจา ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน

 

ผลการแข่งขันหมากล้อม City Weiqi League 2017 สนามแข่งที่กรุงเทพฯ

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ ชั้น 11

โดยสนามนี้ มี4 สโมสรมาทำการแข่งขันด้วยกัน โดยเป็นทีมจากสาย A ได้แก่ สโมสรหมากล้อมปักกิ่ง สโมสรหมากล้อมเทียนจิน สโมสรหมากล้อมไทเป และสโมสรหมากล้อมกรุงเทพ

โดยทีมสโมสรหมากล้อมกรุงเทพของ Mr. Chen Liangjun ครั้งนี้นำทีมโดยอาจารย์สุจินต์ มืออาชีพ 3 ดั้ง
Ms. Susu มืออาชีพ3ดั้ง
Ms. Wang Xiaoyun มือสมัครเล่น 5 ดั้ง
นายปริวรรต สำเภาแก้ว 5 ดั้ง
นายกมล สันติพจนา 5 ดั้ง
นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 4 ดั้ง
นายณัฐวัชร์ พ่อค้า 4ดั้ง

 

ผลการแข่งขันหมากล้อม City Weiqi League 2017 สนามที่สอง ที่กรุงเทพฯ ดังต่อไปนี้
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
(รอบเช้า)
กรุงเทพ แพ้ เทียนจิน
ไทเป แพ้ ปักกิ่ง
(รอบบ่าย)
กรุงเทพ แพ้ เทียนจิน
ไทเป แพ้ ปักกิ่ง

วันที่ 6 สิงหาคม 2560
(รอบเช้า)
กรุงเทพ แพ้ ปักกิ่ง
(รอบบ่าย)
กรุงเทพ แพ้ ปักกิ่ง

ส่วนสนามแข่งต่อไปของทีมกรุงเทพ จะไปแข่งที่เมืองกุ้ยหลิน ประเทสสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 22-24 สิงหาคมนี้