การแข่งขันหมากล้อม BPK Maklom Championship 2020

การแข่งขันหมากล้อม BPK Maklom Championship 2020

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดการแข่งขันหมากล้อม BPK Maklom Championship 2020 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นการจัดแข่งขันในครั้งที่ 5 แล้ว และการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาหมากล้อมระดับเยาวชนให้ความสนใจได้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 184 คน จาก 56 โรงเรียน

การแข่งขันครั้งนี้พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นประธาน ในพิธีปิดได้รับเกียรติจาก นางณิชาฒ์ สุกรีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้มอบรางวัล และกล่าวปิดการแข่งขัน

…..ภาพบรรยากาศการแข่งขัน….  ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2tWeutT