การแข่งขันหมากล้อม BPK Go Championship 2016

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดแข่งขันหมากล้อมรายการ “BPK Go Championship 2016” โดยมีผู้เข้าแข่ง จำนวนกว่า 200 คน


12573753_1129792550366867_625511524628142232_n12439086_1129789057033883_6649010986281129642_n

ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณบุญนำ นวลละออ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และ คุณวันทนีย์ นามะสนธิ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวให้โอวาสแก่นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

12549077_1129789503700505_5987353627966672279_n12508823_1129789397033849_92485791302857016_n

ในงานแข่งขันมีการจัดกิจกรรมพิเศษ Teaching Game จากโรงเรียนสอนหมากล้อม Go Wise โดยนายชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ ระดับฝีมือ 5 ดั้ง แชมป์ราชันต์หมากล้อม ครั้งที่ 1 และ Mr. Leo ระดับฝีมือ 5 ดั้ง แชมป์ World Students GO โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

3595_1698423177106013_6420800329997524870_n12321224_1698423203772677_5397921227190952537_n

ในพิธีปิดได้รับเกียรติจาก คุณบุญนำ นวลละออ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และคุณสัญญา ณรงค์ชัย นายกสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักกีฬาอีกด้วย

12573215_1129791053700350_1859241651083875881_n12552800_1129791387033650_3072723449512032689_n

 

12540789_1129791207033668_4430047708973605774_n5483_1129790713700384_4491285502992659797_n

ผลการแข่งขัน มีดังนี้

ประเภท เดี่ยวมัธยมชาย
ชนะเลิศ   คริษฐ เอกบวรภาค โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 1  รัชพงศ์ เฉลิมกิจวณิชย์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 2  ปฎิภาณ เทียนไธสง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 3  ปิติพัทธ์ กัมพูศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศอันดับ 4  ศุภสัณห์ สุทธินนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ

ประเภท เดี่ยวมัธยมหญิง
ชนะเลิศ   ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ โรงเรียน GO SENSE (เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ )
รองชนะเลิศอันดับ 1   พรสินี สุขชื่นฤทัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 2   มัชฌิมา ขวัญใจ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 3    สุทธิดา เลิศรุจิวณิช โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 4    ปณิตา คงคานนท์  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

 

ประเภท เดี่ยวประถม
ชนะเลิศ     เผยเจีย เจิ้ง โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
รองชนะเลิศอันดับ 1   เมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
รองชนะเลิศอันดับ 2   พศุตม์ อวพรชัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 3   ณฐดน ว่องพิสุทธิพงศ์ โรงเรียนสาธิตฯจุฬา
รองชนะเลิศอันดับ 4   จรูญศักดิ์ สารพิมพา โรงเรียน GO SENSE

 

ประเภท Friendship มัธยมหญิง
ชนะเลิศ    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1    โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ทีม 6
รองชนะเลิศอันดับ 2   โรงเรียนสายปัญญา ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับ 3   โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ทีม 5
รองชนะเลิศอันดับ 4   โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ทีม 7

 

ประเภท Friendship มัธยมชาย
ชนะเลิศ   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับ 1   โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ทีม 3
รองชนะเลิศอันดับ 2   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทีม 1

รองชนะเลิศอันดับ 3    สวนกุหลาบวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 4   โรงเรียนอัสสัมชัญ ทีม 1

 

ประเภท Friendship ประถม
ชนะเลิศ  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ทีม 3

รองชนะเลิศอันดับ 2   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทีม 3

รองชนะเลิศอันดับ 3    กรุงเทพคริสเตียน ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับ 4    โรงเรียนประชานิเวศน์ ทีม 3

12573716_10153734503245240_4752999883161981307_n

สามารถ Download ผลการแข่งขันได้ที่นี่
สรุปผลบางปะกอก

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
FB : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม