การแข่งขันหมากล้อม BMA Kids Go Tournament 2017

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ร่วมกันจัดงานแข่งขันหมากล้อมรายการ“BMA Kids Go Tournament 2017”  ณ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 ซึ่งมีนักเรียนและ ครูในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานแข่งขันกว่า 500 คน

 

ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นางปิยะธิดา เกษสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา 2 หน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ คุณฐานิตา แพร่วานิชย์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดย นายนเรศ เดชผดุง ผู้อำนวยโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังร่วมถ่ายภาพในพิธีเปิดการแข่งขัน

 

 

ชมภาพความน่ารัก สดใสของเหล่านักหมากล้อมตัวน้อยทั้งชายและ หญิง

“BMA KIDS GO TOURNAMENT “

 
การแข่งขัน BMA Kids Go Tournament 2017 ในปีนี้แบ่งเป็น 16 ประเภท
1.ประเภทโซนกรุงเทพเหนือ โดยแบ่งออกเป็น ทีมชาย ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3), ทีมหญิง ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3), ทีมชาย ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6), ทีมหญิง ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
2.ประเภทยโซนกรุงเทพกลาง โดยแบ่งออกเป็น ทีมชาย ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3), ทีมหญิง ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3), ทีมชาย ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6), ทีมหญิง ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
3.ประเภทโซนกรุงเทพตะวันออก โดยแบ่งออกเป็น ทีมชาย ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3), ทีมหญิง ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3), ทีมชาย ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6), ทีมหญิง ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
4.ประเภทโซนกรุงเทพใต้ โดยแบ่งออกเป็น ทีมชาย ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3), ทีมหญิง ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3), ทีมชาย ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6), ทีมหญิง ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
5.ประเภทโซนกรุงธน โดยแบ่งออกเป็น ทีมชาย ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3), ทีมหญิง ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3), ทีมชาย ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6), ทีมหญิง ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
6.ประเภททีมอนุบาล สาย1, 7.ประเภททีมอนุบาล สาย2, 8.ประเภททีมประถมสาย1, 9.ประเภททีมประถมสาย2, 10.ประเภททีมมัธยมชาย, 11.ประเภททีมมัธยมหญิง, 12.ประเภทเดี่ยวชาย สาย1, 13.ประเภทเดี่ยวชาย สาย2, 14.ประเภทเดี่ยวหญิง, 15.ประเภทครูมือเก่า, 16.ประเภทครูมือใหม่

พิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก นายนเรศ เดชผดุง ผู้อำนวยการ, นายชำนาญ สวัสดี รองผู้อำนวยการ, คุณปิยะธิดา เกษสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา 2 หน่วยศึกษานิเทศก์ ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้

ผลการแข่งประเภทโซน
โซนกรุงเทพเหนือ
ทีมชาย ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
อันดับ1 โรงเรียน วัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ)
อันดับ2 โรงเรียน ประชานิวิศน์
อันดับ3 โรงเรียน ไทยนิยมสงเคราะห์
อันดับ4 โรงเรียน วัดมัชฌันติการาม

ทีมหญิง ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
อันดับ1 โรงเรียน ประชานิเวศน์
อันดับ2 โรงเรียน วัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ)
อันดับ3 โรงเรียน วัดมัชฌันติการาม

ทีมชาย ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
อันดับ1 โรงเรียน ไทยนิยมสงเคราะห์
อันดับ2 โรงเรียน วัดมัชฌันติการาม
อันดับ3 โรงเรียน วัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ)
อันดับ4 โรงเรียน วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
อันดับ5 โรงเรียน เทพวิทยา

ทีมหญิง ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
อันดับ1 โรงเรียน ไทยนิยมสงเคราะห์
อันดับ2 โรงเรียน วัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ)
อันดับ3 โรงเรียน วัดมัชฌันติการาม
อันดับ4 โรงเรียน เทพวิทยา

โซนกรุงเทพกลาง
ทีมชาย ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
อันดับ1 โรงเรียน สามเสนนอก
อันดับ2 โรงเรียน พระราม ๙ กาญจนาภิเษก
อันดับ3 โรงเรียน สุเหร่าดอนสะแก
อันดับ4 โรงเรียน วัดสามัคคีธรรม

ทีมหญิง ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
อันดับ1 โรงเรียน สามเสนนอก
อันดับ2 โรงเรียน พระราม ๙ กาญจนาภิเษก
อันดับ3 โรงเรียน วัดสามัคคีธรรม

ทีมชาย ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
อันดับ1 โรงเรียน สามเสนนอก
อันดับ2 โรงเรียน พระราม ๙ กาญจนาภิเษก
อันดับ3 โรงเรียน ประชาราษฏร์บำเพ็ญ
อันดับ4 โรงเรียน วัดสามัคคีธรรม

ทีมหญิง ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
อันดับ1 โรงเรียน พระราม ๙ กาญจนาภิเษก
อันดับ2 โรงเรียน ประชาราษฏร์บำเพ็ญ
อันดับ3 โรงเรียน วัดสามัคคีธรรม
อันดับ4 โรงเรียน วิชูทิศ

โซนกรุงเทพตะวันออก
ทีมชาย ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
อันดับ1 โรงเรียน สังฆประชานุสสรณ์
อันดับ2 โรงเรียน วัดนวลจันทร์
อันดับ3 โรงเรียน คลองกุ่ม(เสรีไทย อนุสรณ์)
อันดับ4 โรงเรียน วัดทรัพย์สโมสร
อันดับ5 โรงเรียน เคหะชุมชนลาดกระบัง

ทีมหญิง ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
อันดับ1 โรงเรียน สังฆประชานุสสรณ์
อันดับ2 โรงเรียน สุเหร่าแสนแสบ
อันดับ3 โรงเรียน วัดนวลจันทร์
อันดับ4 โรงเรียน เคหะชุมชนลาดกระบัง
อันดับ5 โรงเรียน วัดทรัพย์สโมสร

ทีมชาย ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
อันดับ1 โรงเรียน สังฆประชานุสสรณ์
อันดับ2 โรงเรียน วัดนวลจันทร์
อันดับ3 โรงเรียน สุเหร่าคลองหนึ่ง
อันดับ4 โรงเรียน เคหะชุมชนลาดกระบัง
อันดับ5 โรงเรียน สุเหร่าแสนแสบ

ทีมหญิง ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
อันดับ1 โรงเรียน สังฆประชานุสสรณ์
อันดับ2 โรงเรียน วัดนวลจันทร์
อันดับ3 โรงเรียน สุเหร่าคลองหนึ่ง
อันดับ4 โรงเรียน เคหะชุมชนลาดกระบัง

โซนกรุงเทพใต้
ทีมชาย ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
อันดับ1 โรงเรียน บางจาก(นาคเผื่อนอุปถัมภ์)
อันดับ2 โรงเรียน วัดสระบัว
อันดับ3 โรงเรียน ผ่องพลอยอนุสรณ์

ทีมหญิง ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
อันดับ1 โรงเรียน บางจาก(นาคเผื่อนอุปถัมภ์)
อันดับ2 โรงเรียน ผ่องพลอยอนุสรณ์
อันดับ3 โรงเรียน วัดสระบัว

ทีมชาย ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
อันดับ1 โรงเรียน ผ่องพลอยอนุสรณ์
อันดับ2 โรงเรียน บางจาก(นาคเผื่อนอุปถัมภ์)
อันดับ3 โรงเรียน วัดคลองเตย

ทีมหญิง ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
อันดับ1 โรงเรียน วัดคลองเตย
อันดับ2 โรงเรียน ผ่องพลอยอนุสรณ์

โซนกรุงเธน
ทีมชาย ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
อันดับ1 โรงเรียน คลองทวีวัฒนา
อันดับ2 โรงเรียน วัดปุรณาวาส
อันดับ3 โรงเรียน วัดสีสุก

ทีมหญิง ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
อันดับ1 โรงเรียน วัดปุรณาวาส

ทีมชาย ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
อันดับ1 โรงเรียน ฉิมพลี
อันดับ2 โรงเรียน วัดปุรณาวาส
อันดับ3 โรงเรียน วัดม่วง

ทีมหญิง ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
อันดับ1 โรงเรียน วัดปุรณาวาส
อันดับ2 โรงเรียน วัดม่วง

ประเภท ทีมอนุบาล สาย1
อันดับ 1 โรงเรียนบางจาก ทีม1
อันดับ 2 โรงเรียนวัดบรมนิวาส ทีม7
อันดับ 3 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
อันดับ 4 โรงเรียนสังฆประชานัสสรณ์ ทีม6
อันดับ 5 โรงเรียนมีนบุรี ทีม1

ประเภท ทีมอนุบาล สาย2
อันดับ 1 โรงเรียนวัดดอนเมือง ทีม4
อันดับ 2 โรงเรียนฉิมพลี
อันดับ 3 โรงเรียนบางจาก ทีม2
อันดับ 4 โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ ทีม5
อันดับ 5 โรงเรียนมีนบุรี ทีม3

ประเภท ทีมประถม สาย1
อันดับ 1 โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ทีม1
อันดับ 2 โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ทีม11
อันดับ 3 โรงเรียนประชานิเวศน์ ทีม5
อันดับ 4 โรงเรียนวัดดอนเมือง ทีม6
อันดับ 5 โรงเรียนบางจาก ทีม4

ประเภท ทีมประถม สาย2
อันดับ 1 โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ทีม3
อันดับ 2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ทีม2
อันดับ 3 โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง ทีม4
อันดับ 4 โรงเรียนวัดเสมียนนารี ทีม2
อันดับ 5 ประชานิเวศน์ ทีม4

ประเภท ทีมมัธยมชาย
อันดับ 1 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ทีม1
อันดับ 2 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ทีม2
อันดับ 3 โรงเรียนสามเสนนอก ทีม3
อันดับ 4 โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ 11
อันดับ 5 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ทีม3
ประเภท ทีมมัธยมหญิง
อันดับ 1 โรงเรียนสามเสนนอก ทีม5
อันดับ 2 โรงเรียนวัดราชโกษา ทีม4
อันดับ 3 โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ ทีม8
อันดับ 4 โรงเรียนม.ประชานิเวศน์ ทีม3
อันดับ 5 โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ ทีม1

ประเภท เดี่ยวชาย สาย1
อันดับ 1 ธนกรณ์ แสงเจริญ
อันดับ 2 ศุภวิชญ์ ปัญญาวิชานนท์
อันดับ 3 ทัศนศิริ ศรีนิกรโชติ
อันดับ 4 นรวิชญ์ อังคทะวิวัฒน์
อันดับ 5 วิภาส ทองดีนิโรจน์

ประเภท เดี่ยวชาย สาย2
อันดับ 1 สรเดช อับดุลเลาะห์
อันดับ 2 กิตติโชติ อวยพรชัยกุล
อันดับ 3 พงศ์พณิช์ กิตติธรรมจริยา
อันดับ 4 พรหมพิริยะ ขัตติยวงศ์
อันดับ 5 ปวริศร์ ธนิตกิจอนันต์
ประเภท เดี่ยวหญิง
อันดับ 1 ธีรัตน์ ปติตัง
อันดับ 2 รัชดาภรณ์ วรรณพัฒน์
อันดับ 3 สโรชา เฉิน
อันดับ 4 ชญานิษฐ์ จิตหงษ์ทอง
อันดับ 5 จุฑาณัฐ นาอัก
ประเภท ครูมือเก่า
อันดับ 1 ณัฐธากรณ์ สังข์ทอง
อันดับ 2 รัตนาภรณ์ วงศ์ศรีอ่อน
อันดับ 3 ชัยวิชิต ไข่กระเรี้ยน
อันดับ 4 บำเพ็ญ
อันดับ 5 ดาวจันทร์ นุ่นสุวรรณ

ประเภท ครูมือใหม่
อันดับ 1 จีราภา พลีน้อย
อันดับ 2 นภาพร อับบัส
อันดับ 3 จิตติมา ใจกล้า
อันดับ 4 ปณิตา ดาผาวัน
อันดับ 5 โชติ ภูคำ