การแข่งขันหมากล้อม BFC

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย สนับสนุนการแข่งขันหมากล้อม BFC ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันหมากล้อม BFC วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อฝึกสมาธิ ฝึกทักษะในการบริหารจัดการ การคิดวิเคราะห์ การวางแผน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ และสามารถนำทักษะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในการนี้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้รับการสนับสนุนจากสภาวัฒนธรรมเขตทุ่งครุ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

การแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือ
1.ประเภทรุ่น 9×9 อายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 1 รุ่น
2.ประเภท 9×9 บุคคลทั่วไป จำนวน 1 รุ่น
3.ประเภททีม จำนวน 1 รุ่น

โดยมี นายวิศาล กองเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ นายโสภณ สุดเอียด หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ 2 ประธานสภาวัฒนธรรมเขตทุ่งครุ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)