การแข่งขันหมากล้อม โกะค้าปลีกสัมพันธ์ 2017

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันและสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมให้กับพนักงานในกลุ่มเครือ ซีพี ออลล์ ในรายการที่มีชื่อว่า “โกะค้าปลีกสัมพันธ์ 2017” ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 ที่ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 โดยมีนักกีฬาหมากล้อมเข้าร่วมกิจกรรมครั้งร่วม 300 คน ประเภทแข่ง 88 คน และสอบวัดระดับฝีมือ 200 คน

นายแสงชัย พงศ์ศิริถาวร ประธานชมรมหมากล้อม ซีพี ออลล์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาธุรกิจ บมจ. ซีพี ออลล์ และผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่นร้านอิ่มสะดวกชั้นนำของคนไทย ให้เกียตริเป็นประธานในพิธีปิดและมอบของรางวัล

 

ผลการแข่งขันหมากล้อม โกะค้าปลีกสัมพันธ์ 2017 ดั้งนี้
ประเภทดั้ง (จากซ้ายไปขวา)

  

รางวัลชนะเลิศ นายสมภพ บูรณสมภพ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายดุษฏี นาวีรวุฒิ ประสานรัฐกิจ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายอนุสรณ์ ยวนกลาง ประสานรัฐกิจ

ประเภท High Kyu

  

รางวัลชนะเลิศ นายนิธิ ลิ้มสุวรรณ 24 Shopping
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายพงค์รัก วงเมืองแพน คลังสินค้า จ.ขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายศรันยพัชร์ ศรีเฉลิม คลังสินค้า จ.ขอนแก่น
ประเภท Low Kyu

  

รางวัลชนะเลิศ นายชนพัฒน์ อภิชาติเกรียงไกร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายธีระพงษ์ บุญชัย CAF-M
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายสุภรัฐ เตชะเวชไพศาล CAF-M

ประเภทคู่ Pair Go

  

รางวัลชนะเลิศ ทีมคลังสินค้า จ.ขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม RDC จ.สุราษฏร์ธานี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม 24 Shopping

ประเภททีมมือใหม่

  

รางวัลชนะเลิศ ทีม RDC จ.สุราษฏร์ธานี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม CAF-M จับกิน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม RDQA ทีม4

 

ชมภาพบรรยากาศ โกะค้าปลีกสัมพันธ์ 2017 แบบจุใจ เต็มๆ กว่า 150 ภาพ ได้