การแข่งขันหมากล้อม “ วิชาการเซนต์หลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี ธ ครองธรรม ”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดแข่งขันหมากล้อมรายการ “ วิชาการเซนต์หลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี ธ ครองธรรม ” โดยมีผู้เข้าแข่งขันตัวแทนจาก 7 โรงเรียน ได้แก่

1.โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
2.โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
3.โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
4.โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
5.โรงเรียนพัทยา เมือง 11
6.โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
7.โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รวมจำนวนนักกีฬากว่า 100 คน

14237741_10157376276770035_2628568594954487317_n 14288833_10157376276000035_2661138320896885890_n

พิธีเปิดงานวันวิชาการได้รับเกียรติจาก ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้

โดยงานแข่งขันนั้นแบ่งเป็น 4 Division คือ
1. High Kyu (1-4 Kyu)
2. Low Kyu (5-8 Kyu)
3. Friendship Game รุ่นมัธยม ทีม 3 คน (ต่ำกว่า 8 Kyu)
4. Friendship Game รุ่นประถม ทีม 3 คน (ต่ำกว่า 8 Kyu)

14224778_1752274645044558_1775827017394312548_n 14224778_1752274515044571_8493633938803906356_n 14222185_1752274771711212_9141881213923895368_n 14199193_1752276645044358_5201726096623936586_n

พิธีปิดได้รับเกียรติจาก ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาในครั้งนี้

ผลการแข่งขัน มีดังนี้

ประเภท High Kyu

hk

ชนะเลิศ ด.ช.ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.สุทธิดา เลิศรุจิวณิช โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.พรสินี สุขชื่นฤทัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.สิรวิชญ์ ทิมสุวรรณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.พัสกร ศรีบุญเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

lk

ประเภท Low Kyu
ชนะเลิศ ด.ช.สิริเดช เลาหเลิศเดชา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายเจตวัฒน์ อรรถการพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.สรวิศ ธนชาต โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.วรวิศ หลิมทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 4 นายธราธร เขียวขำ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

frm

ประเภท Friendship Game มัธยมศึกษา
ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ทีม 3
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับ 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ทีม 3

frp

ประเภท Friendship Game ประถมศึกษา
ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ทีม 1

ทางสมาคมฯขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้

สามารถ Download ผลการแข่งขันได้ที่  ผลการแข่งขันหมากล้อมวันวิชาการเซนต์หลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี ธ ครองธรรม