การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 60 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ หอประชุมรัชตสมโภชน์  ชั้น 3, 4 ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 500 คน

พิธีเปิดได้รับเกียรติจากอ.สุรพล อินทรเทศ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน) และ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดการแข่งขันในครั้งนี้

            

การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 นี้ แบ่งเป็นประเภทการแข่งขันต่างๆ ดังนี้

Premier Gold
Premier Silver

High Kyu ประถมต้น ป.1-3
High Kyu ประถมปลาย ป.4-6
High Kyu มัธยมต้น ม.1-3
High Kyu มัธยมปลาย ม.4-6

Low Kyu ประถมต้น ป.1-3
Low Kyu ประถมปลาย ป.4-6
Low Kyu มัธยมต้น ม.1-3
Low Kyu มัธยมปลาย ม.4-6

Friendship

        

พิธีปิดได้รับเกียรติจากท่าน ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ และกล่าวปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขันมีดังนี้


ประเภท Premier Gold
ชนะเลิศ พงศกานต์ ศรอารา โรงเรียน Go house
รองชนะเลิศอันดับ 1 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศอันดับ 2 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
รองชนะเลิศอันดับ 3 วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ โรงเรียนสารวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 4 ปิติพัทธ์ กัมพูศิริม โรงเรียนอัสสัมชัญ

ประเภท Premier Silver

ชนะเลิศ ภูริช ลามศรีจันทร์ โรงเรียน Go house
รองชนะเลิศอันดับ 1 เคนบุน ทานิกุชิ โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รองชนะเลิศอันดับ 3 ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม โรงเรียนสาธิตเกษตร
รองชนะเลิศอันดับ 4 พรสินี สุขชื่นฤทัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ประเภท High Kyu ประถมต้น
ชนะเลิศ วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ปวริศ จารุอำไพแสง โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม
รองชนะเลิศอันดับ 2 ไอรัก ฟูกูฮาระ สาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม
รองชนะเลิศอันดับ 3 ภากร นีรพัฒนกุล โรงเรียน IQ-UP
รองชนะเลิศอันดับ 4 ปาณิสรา พรหมเต็ม โรงเรียน GO SENSE

ประเภท High Kyu ประถมปลาย สาย 1

ชนะเลิศ ชนาธิป สาทสุทธิ สาธิตเกษตร บางเขน
รองชนะเลิศอันดับ 1 กิตติพิชญ์ พรหมเมืองขวา โรงเรียน Go House
รองชนะเลิศอันดับ 2 ศิวกร เชาวน์เลิศเสรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
รองชนะเลิศอันดับ 3 วีรวัฒน์ ธันญะทวี โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
รองชนะเลิศอันดับ 4 ติณณ์ โภชนพันธ์ Go Squared Education

ประเภท High Kyu ประถมปลาย สาย 2

ชนะเลิศ พาสิษฐ์ ลิมป์ปัทมปาณี โรงเรียน โกะเฮ้าส์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ปวรุตม์ คำนึงวุฒิ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคย์ คณิตวรานนันท์ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ
รองชนะเลิศอันดับ 3 แมทธิว ศิริศุขสกุลชัย โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
รองชนะเลิศอันดับ 4 ปัญญา เจนพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

ประเภท High Kyu มัธยมต้น

ชนะเลิศ คฑาทอง ธรรมโสภณสกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 มัชฌิมา ขวัญใจ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 2 พิชญาวรรษ อินทนนท์ โรงเรียนวิชลราษฎรอำรุง
รองชนะเลิศอันดับ 3 สรวิศ ธนชาต โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 4 จักรนิภัทร พรหมเต็ม โรงเรียน GO SENSE

ประเภท High Kyu มัธยมปลาย
ชนะเลิศ นิติเทพ สังข์สวน โรงเรียน BGS
รองชนะเลิศอันดับ 1 อรรฆพร หลีชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศอันดับ 2 สุทธิดา เลิศรุจิวณิช โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 3 ธนบดี แทนศิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์
รองชนะเลิศอันดับ 4 ขจี เบิกบาน โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ

ประเภท Low Kyu ประถมต้น
ชนะเลิศ พงษ์พิพัธ วงษ์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
รองชนะเลิศอันดับ 1 ธีรวีร์ ลือบัณฑิตกุล โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
รองชนะเลิศอันดับ 2 กิตติคม ไกรอมร โรงเรียน Go family
รองชนะเลิศอันดับ 3 ภูผา กสิกิจนำชัย โรงเรียนนานาชาติแอดเวนติสมิชชั่น
รองชนะเลิศอันดับ 4 อินภุชงค์ ปูรณวัฒนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ปฐมวัยและประถมศึกษา

ประเภท Low Kyu ประถมปลาย สาย 1
ชนะเลิศ สิริเดช เลาหเลิศเดชา โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
รองชนะเลิศอันดับ 1 รตภากร ลิ้นสงวน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
รองชนะเลิศอันดับ 2 วริศ จตุรภุชพรพงศ์ โรงเรียนเพลินพัฒนา
รองชนะเลิศอันดับ 3 กุลละปรียา วิศรุตวาณิชย์ โรงเรียนโกะเฮ้าส์
รองชนะเลิศอันดับ 4 วรเมธ ศรีสุข โรงเรียนบ้านบึงกลาง

ประเภท Low Kyu ประถมปลาย สาย 2

ชนะเลิศ เมธาพัฒน์ พนาวงศ์วัชร์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
รองชนะเลิศอันดับ 1 พิมพ์พิศา เพชรสิงโต สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
รองชนะเลิศอันดับ 2 ภูมินันท์ กสิกิจนำชัย นานาชาติแอดเวนติสมิชชั่น
รองชนะเลิศอันดับ 3 ปัณณพงศ์ กีรตินันต์พร โรงเรียนโกะเฮ้าส์
รองชนะเลิศอันดับ 4 วริทธิ์ธร ประเสริฐศิลป์ เพลินพัฒนา

ประเภท Low Kyu มัธยมต้น สาย 1
ชนะเลิศ ธีรพัฒน์ สีมามหรรณพ โรงเรียนสาธิตเกษตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ศศิกานต์ ทัศนแสงสูรย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
รองชนะเลิศอันดับ 2 ธนกรณ์ แสงเจริญ Gambit
รองชนะเลิศอันดับ 3 ศิคโรตม์ พันธุรัตน์ โรงเรียนสาธิตราม
รองชนะเลิศอันดับ 4 ธันยกานต์ มณีมูล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ประเภท Low Kyu มัธยมต้น สาย 2
ชนะเลิศ ธีรภัทร์ รัตนรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองชนะเลิศอันดับ 1 ปราณนต์ มงคลโสภณรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 รัชดาภรณ์ วรรณพัฒน์ โรงเรียนสามเสนนอก
รองชนะเลิศอันดับ 3 กองทอง เชื่อมทอง โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
รองชนะเลิศอันดับ 4 ภาวิณี ภู่พันธุ์ทองคำ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ประเภท Low Kyu มัธยมปลาย
ชนะเลิศ ศักรินทร์ ภิญโญ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 วัศพล จิราถิรมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ธัชพล วิจิตรกาญจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศอันดับ 3 สาธินี สุขชื่นฤทัย บางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 4 ภูมินทร์ วนาศรีวิไล อัสสัมชัญ

ประเภท Friendship อนุบาล
ชนะเลิศ บ้านบึงกลาง 1
รองชนะเลิศอันดับ 1 GO SENSE 2
รองชนะเลิศอันดับ 2 สามเสนนอก ทีม 1

ประเภท Friendship ประถมต้น สาย 1
ชนะเลิศ บ้านบึงกลาง 3
รองชนะเลิศอันดับ 1 สามเสนนอกทีม 4
รองชนะเลิศอันดับ 2 สาธิตราม (ฝ่ายประถม) ทีม 1

ประเภท Friendship ประถมต้น สาย 2
ชนะเลิศ GO SENSE 1
รองชนะเลิศอันดับ 1 สามเสนนอกทีม 5
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประชานิเวศน์ทีม 1

ประเภท Friendship ประถมปลาย สาย 1
ชนะเลิศ ประชานิเวศน์ทีม 1 (ป.4-6)
รองชนะเลิศอันดับ 1 ผ่องพลอยอนุสรณ์ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 2

ประเภท Friendship ประถมปลาย สาย 2
ชนะเลิศ โรงเรียนบางจาก 1
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนประชานิเวศน์ทีม 2 (ป.4-6)
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสาธิตราม (ฝ่ายประถม) ทีม 2

ประเภท Friendship มัธยมต้น สาย 1
ชนะเลิศ โรงเรียนบางจาก 1
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนประชานิเวศน์ทีม 2 (ป.4-6)
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสาธิตราม (ฝ่ายประถม) ทีม 2

ประเภท Friendship มัธยมต้น สาย 2
ชนะเลิศ โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบางปะกอก ม.ต้น ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบางปะกอก ม.ต้น ทีม 4

ประเภท Friendship มัธยมปลาย
ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ 2
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบางปะกอก ม.ต้น ทีม 1

ทางสมาคมฯขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้