การแข่งขันหมากล้อมเชื่อมสัมพันธ์เมืองจีน ชิงถ้วย“โจวจวงเปย” ครั้งที่15

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยส่งนักหมากล้อมไทยเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมเชื่อมสัมพันธ์เมืองจีน ชิงถ้วย“โจวจวงเปย” ครั้งที่15 โดยมีผู้จัดงาน สมาคมหมากล้อมคุนชาน ศูนย์วัฒนธรรมและกีฬาโจวจวง และผู้สนับสนุนโดยบริษัทท่องเที่ยวเจียงซูคุนชานโจวจวง มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เมืองจีน การแข่งขันครั้งนี้ จัดที่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองคุนชาน (มณฑลเจียงซู) ณ โรงแรม Shuizhiyun Hotel ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2017 มีเมืองที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 42 เมืองประกอบไปด้วย

ปักกิ่ง, เซี่ยงไฮ้, ฉงชิ่ง, เทียนจิน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ไทเป, หนานหนิง, กุ้ยหลิน, ซีอาน, ยู่หลิน, เสิ่นหยาง, ต้าเหลียน, โฮฮอท, โอดอส, คุนหมิง, อู่ฮั่น, ลาซ่า, อูรุมุฉี, หนานหยาง, ไคเฟิง, ลั่วหยาง, เจาซิ่ง, เสิ่นเจิ้น, ซานโถว, เฉาโจว, จิ่งเต๋อเจิน, ซินยวี๋, หลานโจว, เทียนสุ่ย, จิ้นเฉิง, ฉือเจียจวง, หวงซาน, ชิงเต่า, นานกิง, ฝูโจว, เซี่ยเหมิน, เต๋อหยาง, คุนซาน, หูหลูเต่า, กรุงเทพฯ, และ แวนคูเวอร์  นักกีฬาที่เข้าร่วมเป็นนักธุรกิจ อายุ 30 ปี ขึ้นไป

การแข่งขัน : เป็นแบบประเภททีม 3 คน ระดับฝีมือ 2ดั้งขึ้นไป แบ่งเป็น 3 กลุ่ม แต่ละทีมทำการแข่งขันทั้งหมด 6 รอบ มีเวลา: ฝ่ายละ 1 ชม. ไม่มีการเล่นแบบต่อเวลา (เบียวโยมิ)

รางวัล :

1. ถ้วยรางวัลทีม 8อันดับแรก

2. โล่รางวัลเดี่ยว 8อันดับแรกของแต่ละกลุ่ม

3. ของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมงานทุกคน

คุณ Yang Peisen 5ดั้ง

คุณไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล 3ดั้ง

คุณสัจจา ชัยภิบาล 2ดั้ง

ผลการแข่งขันหมากล้อมเชื่อมสัมพันธ์เมืองจีน ชิงถ้วย“โจวจวงเปย” ครั้งที่15 ของนักกีฬาไทย

1. คุณ Yang Peisen 5ดั้ง ชนะ3แพ้3

2.คุณไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล 3ดั้ง ชนะ2แพ้4

3. คุณสัจจา ชัยภิบาล 2ดั้ง ไม่ชนะ