การแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

การแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (THE 22th THAILAND OPEN GO TOURNAMENT) การแข่งขันหมากล้อมรายการใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์จอมเทียน การแข่งขันในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรี และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) การสู้ศึกในปีนี้ มีนักกีฬาหมากล้อมร่วมลงชิงชัยมากกว่า 200 คน

 

ในพิธีเปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก นายโตมร จันทรา เลขาธิการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ผู้จัดการทั่วไปด้านรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)​ เป็นตัวแทนสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ คุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้

 

ในพิธีปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจากนายดิษฐพร ดีวัฒนกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ผู้จัดการฝ่ายบริหารกิจกรรมหมากล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
และนายจิตตบุณ มูลอ้อม ประธานชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรี

 

ผลการแข่งขัน
การแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (THE 22th THAILAND OPEN GO TOURNAMENT) แบ่งออกทั้งหมด 5 ประเภท 

ประเภท HIGH DAN และ Pro

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  Kim Jin Woo  เกาหลีใต้

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ได้แก่ Kim  Hyeok  Jun  เกาหลีใต้

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ได้แก่  Min  Sang  Yeon เกาหลีใต้

รางวัล Best Thai  ได้แก่ นายวิชญ์ฤทธิ์  คฤหวาณิช

รางวัล Best Thai  ได้แก่  นายวรวัฒน์  ธนพัฒน์โสภณ

รางวัล Best Thai  ได้แก่ นายพงเมธ  วิโรจน์ธรรม

 

ประเภท LOW DAN

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ศิริชัย  เอมใจ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ได้แก่ ศิวกร  เชาวน์เลิศเสรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ได้แก่  วรท  ตัณพิสุทธิ์

รางวัล ชมเชย  ได้แก่  วรัญญ์ภัสร์  ภรณวลัย

รางวัล ชมเชย  ได้แก่  เผยเจีย  เจิ้ง

 

ประเภท ONE DAN

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  จักรน์ภัทร  พรหมเต็ม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ได้แก่ พงศ์ธร  เกษะประดิษฐ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ได้แก่ ษาวารี  พันธเสน

รางวัล ชมเชย  ได้แก่  ดนุพงษ์  อนุมา

รางวัล ชมเชย  ได้แก่ ธีร์วี ลือบัณฑิตกุล

 

ประเภท HIGH KYU

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ เจตน์ กรีน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ได้แก่  ปรัชญา  ธรรมบุตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ได้แก่ กฤษฎิ์​ เกศวา

รางวัล ชมเชย  ได้แก่  เถลิงศักดิ์  ศรีสัจจะธร

รางวัล ชมเชย  ได้แก่  จิณณ์  กรีน

 

ประเภท LOW KYU

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ คุรากร  สิริโชคเจริญ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ได้แก่ ปภังกร  สิริโชคเจริญ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ได้แก่ พรรษชล  บุญพลอย

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน