การแข่งขันคัดตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน “THE SHIN AN WORLD BADUK MASTERS” KOREA

การแข่งขันคัดตัวแทนประเทศไทย

เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน “THE SHIN AN WORLD BADUK MASTERS” KOREA

 

ติดต่อสมัครเข้าร่วมแข่งขันคัดตัวได้ที่ : https://forms.gle/QXHZj71mWWU88Y6W8

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i7KXaTtl8PJ-gS-e0pSjgzzDl5JXbQ6q2f4PIhtLu1k/edit?usp=sharing

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมรายการ: คนไทย อายุ 45 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 21 มิถุนายน 2521) ระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไปและเมื่อคัดตัวได้ ต้องสามารถเดินทางเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่เกาหลีวันที่ 20-24 มิถุนายน 2566 ได้ (ตัวแทนประเทศไทย จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเอง ส่วนทางเกาหลีดูแลค่าที่พัก อาหาร ในการแข่งขันที่เกาหลีให้ พร้อมรับเงินรางวัลจากทางเกาหลี (รายละเอียดตามกำหนดการแข่งขันด้านท้าย)

 

วันสมัครเข้าร่วมรายการ:24 มีนาคม 2566 – 5 เมษายน 2566

กำหนดการแข่งขันคัดตัว:

อาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566

กระดานที่ 1 เวลา 09:30-12:00

กระดานที่ 2 เวลา 13:00-15:30

กระดานที่ 3 เวลา 16:00-18:30

กติกาการแข่งขันคัดตัว:    แข่งแบบ Swiss System 5 รอบ

เวลาปกติ ฝ่ายละ 30 นาที มี Byo-yomi 60 วินาที 3 ครั้ง โคมิ 6.5 แต้ม

สถานที่แข่งขันคัดตัว : สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย อาคารสีลมปาร์ควิว สีลม

(กรณีมีผู้เข้าร่วมแข่งขันคัดตัวน้อยกว่า 17 คน คณะกรรมการจัดงาน สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงจำนวนรอบ และวิธีการแข่งขัน ตามเห็นสมควร)

การแข่งขัน “THE SHIN AN WORLD BADUK MASTERS” KOREA

กำหนดการแข่งขัน

20 มิถุนายน 2566                เดินทางถึงประเทศเกาหลี

21 มิถุนายน 2566                พิธีเปิด

22 มิถุนายน 2566                แข่งขันรอบ 16 คน และรอบ 8 คน

23 มิถุนายน 2566                แข่งขันรอบ 4 คน และรอบชิงชนะเลิศและพิธีปิด พิธีมอบรางวัล

24 มิถุนายน 2566                 เดินทางกลับถึงประเทศไทย

 

รางวัล(ก่อนหักภาษี)

ชนะเลิศ  30 ล้านวอน

รองชนะเลิศ 15 ล้านวอน

ตกรอบ 4 คนสุดท้าย 8 ล้านวอน

ตกรอบ 8 คนสุดท้าย 4 ล้านวอน

ตกรอบ 16 คนสุดท้าย 2 ล้านวอน

 

ผู้เข้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้าย: เกาหลี 5 คน, จีน 2 คน, ญี่ปุ่น 2 คน, ไทย-ไต้หวัน-ยุโรป-ออสเตรเลีย ประเทศละ 1 คน, อื่นๆ 2 คน