การแข่งขันคัดตัวรายการ The 40th World Amateur Go Championship 2019

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันคัดตัวรายการ The 40th World Amateur Go Championship 2019 รับสมัคร วันนี้ – 17 มกราคา 2562 แข่งขันในวันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ตัวแทนจะได้ไปแข่งขันรายการ  The 40th World Amateur Go Championship 2019 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 – 7 มิถุนายน 2562 ณ เมืองมัตสึเอะ จังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น

 

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมในรายการ The 40th World Amateur Go Championship 2019 ณ เมืองมัตสึเอะ จังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น (Matsue, Shimane prefecture in Japan) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 – 7 มิถุนายน 2562 ดังนั้นทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการแข่งขันคัดตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยลงแข่งขันในรายการดังกล่าว ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 19 – 20 มกราคม 2562 เวลา 9.00 – 18.00 น. ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 อาคารสีลมปาร์ควิว ซึ่งเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น.

กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
09.00 น. จับฉลาก
09.00 น. – 12.00 น. การแข่งขันรอบที่ 1
12.00 น. – 13.00 น. พักเที่ยง
13.00 น. – 16.00 น. การแข่งขันรอบที่ 2
16.00 น. – 19.00 น. การแข่งขันรอบที่ 3
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
09.00 น. – 12.00 น. การแข่งขันรอบที่ 4
12.00 น. – 13.00 น. พักเที่ยง
13.00 น. – 16.00 น. การแข่งขันรอบที่ 5
16.00 น. – 19.00 น. การแข่งขันรอบที่ 6

*** หมายเหตุ
– หากมาไม่ทันเวลา 09.00น. จะถูกตัดสิทธิ์และโดนลงโทษตาม กฏ เรื่อง กฎเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนสมาคมฯและตัวแทนประเทศไทย พ.ศ. 2561
– หากมีผู้เข้าแข่งขัน ไม่เกิน 8 คน จะทำการแข่งขันทั้งหมด 3 รอบ ภายใน วันที่ 26 
– หากมีผู้เข้าแข่งขัน 9 – 16 คน จะทำการแข่งขันทั้งหมด 4 รอบ ภายใน วันที่ 19 และ 20 โดยแข่งขันวันละ 2 รอบ
– หากมีผู้เข้าแข่งขัน 17 – 32 คน จะทำการแข่งขันทั้งหมด 5 รอบ โดยทำการแข่งขันในวันที่ 19 จำนวน 3 รอบ และวันที 20 จำนวน 2 รอบ
– กำหนดการอาจมีการแเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย
2. บรรลุนิติภาวะและสามารถดูแลตนเองได้ (กรณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือไม่สามารถดูแลตนเองได้ ต้องมีผู้ปกครองติดตามไปด้วย)
3. ระดับฝีมือ
3.1 นักกีฬาชาย ต้องมี Gat Point ไม่ต่ำกว่า 1,400 คะแนน หรือเป็นดั้งเพชรที่มีระดับฝีมือตั้งแต่ 2 ดั้งเพชรขึ้นไป
3.2 นักกีฬาหญิง ต้องมี Gat Point ไม่ต่ำกว่า 1,100 คะแนน

กติกาการแข่งขัน

ใช้ระบบการแข่งขันแบบแพ้คัดออก (Knock out)
ใช้การนับแต้มแบบญี่ปุ่น
โคะมิ 6.5 แต้ม
เวลาหลัก 1 ชั่วโมง
เบียวโยมิ 10 วินาที 1 ครั้ง
ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมในรายการ The 40th World Amateur Go Championship 2019