การแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ชาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน 2560 โดยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภท 8 ประเภท ได้แก่ คู่ชาย, คู่หญิง, คู่ผสม, บุคคลชาย, บุคคลหญิง, ทีมผสม, ทีมชาย และทีมหญิง

 

 

เปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560  โดยประเภทคู่ชายเต็งหนึ่ง ได้แก่ แชมป์เก่าสุพรรณบุรี ซึ่งยังคงโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ

 

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมประเภทคู่ชาย

เหรียญทอง ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกอบด้วย      นายกมล สันติพจนา และนายวรวัฒน์ธนพัฒน์โสภณ

เหรียญเงิน  ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม

ประกอบด้วย      นายฤทธิ เบญจฤทธิ์ และนายลภณ จิรโศภิน

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต

ประกอบด้วย      นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ และนายโอฬาร โรจนะบุรานนท์

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา

ประกอบด้วย      นายดนัย สุวัชรา และเด็กชายพงศกานต์ ศรอารา

 

ผังแบ่งสายและผลการแข่งขัน