การแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน 2560 โดยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภท 8 ประเภท ได้แก่ คู่ชาย, คู่หญิง, คู่ผสม, บุคคลชาย, บุคคลหญิง, ทีมผสม, ทีมชาย และทีมหญิง

   

 

บรรยากาศรอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขัน เมื่อวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2560  โดยประเภทบุคคลหญิง น้องแน็ต แชมป์เก่ากรุงเทพมหานครยังคงป้องกันตำแหน่งได้อย่างเหนียวแน่นเป็นครั้งที่ 2 โดยสามารถเอาชนะเจ้าภาพสงขลาได้ในนัดชิงชนะเลิศ

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมประเภทบุคคลหญิง

เหรียญทอง กรุงเทพมหานคร 

ได้แก่ นางสาวณัฏฐนิช  จันทโรจวงศ์

เหรียญเงิน  จังหวัดสงขลา

ได้แก่ นางสาวริบะคา วงศ์ชูแก้ว

เหรียญทองแดง จังหวัดนครราชสีมา

ได้แก่ เด็กหญิงภิญญาดา ศรอารา

เหรียญทองแดง จังหวัดเชียงราย

ได้แก่ นางสาวชนาพร ส่งสถาพร

 

ผังแบ่งสายและผลการแข่งขัน