การแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่หญิง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน 2560 โดยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภท 8 ประเภท ได้แก่ คู่ชาย, คู่หญิง, คู่ผสม, บุคคลชาย, บุคคลหญิง, ทีมผสม, ทีมชาย และทีมหญิง

 

 

เปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560  โดยประเภทคู่หญิง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ซึ่งคู่นี้เคยได้เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เรียกว่าขึ้นจากรุ่นเล็กมาคว้าแชมป์ในรุ่นใหญ่

แต่ไฮไลท์ในประเภทนี้ยังมีอีกอย่าง คือนักกีฬาจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นคู่นักกีฬาอายุน้อยที่สุด นับจากมีหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ นั่นคือ น้องเมิร์ธ 7 ขวบ และ น้องมี่จัง 8 ขวบ ถึงจะตกรอบคัดเลือกเนื่องจากแพ้ประสบการณ์ช่วงท้ายเกมส์ แต่ประสบการณ์จากการแข่งขันรายการใหญ่ครั้งแรก จะหล่อหลอมให้เป็นสุดยอดนักกีฬาหมากล้อมหญิงแน่นอน ลองจับตาดูกันนะครับ

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมประเภทคู่หญิง

เหรียญทอง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม

ประกอบด้วย นางสาวเขมณัฏฐ์  เจริญวรสกุล และนางสาวอิสรีย์  มหภาคโสภณพิศาล

เหรียญเงิน  ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต

ประกอบด้วย นางสาวญาณกร อนุศิริ และนางสาวอนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา

ประกอบด้วย     นางสาวปรภาว์ สุเมธเชิงปรัชญา  และเด็กหญิงวณิชชา พิทักษ์วาณิชย์

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี

ประกอบด้วย    นางสาวบุญธิชา มูลอ้อม  และเด็กหญิงชลธิชา มูลอ้อม

 

ผังแบ่งสายและผลการแข่งขัน