การแข่งขันกระชับมัตรญี่ปุ่น – ไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ออนไลน์)

การแข่งขันกระชับมัตรญี่ปุ่น – ไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ออนไลน์)
The 2nd Japan – Thailand IGO Link 2020

การแข่งขันแบบ Pair GO (ทีมคู่ ชาย/หญิง ) โดยเป็นการรวมคู่กันระหว่าง นักกีฬาไทยและญี่ปุ่น
ไทย : นักกีฬาชาย 4 คน นักฬาหญิง 4 คน
ญี่ปุ่น : นักกีฬาชาย 4 คน นักฬาหญิง 4 คน
รวม 8 คู่ (แข่งขัน 4 รอบ)

เวลาแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 2563
รอบที่ 1 เวลา 12:00 – 14.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 15:00 – 17.00 น.

วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563
รอบที่ 3 เวลา 12:00 – 14.00 น.
รอบที่ 4 (รอบสุดท้าย) เวลา 15:00 – 17.00 น.

กติกา
นับคะแนนแบบญี่ปุ่น หมากขาวมีโคมิ 6.5 คะแนน
ให้เวลาคู่ละ 30 นาที เบียวโยมิ 60 วินาที/ 1 ครั้ง

สามารถติดตามรายชื่อ และ ผลการจับคู่ได้ทาง Link

May 24 (Sun)
https://wwwa.pandanet.co.jp/a/jt-igolink/Round1&2_0524_en.pdf

May 25 (Mon)
https://wwwa.pandanet.co.jp/a/jt-igolink/Round3&4_0525_en.pdf

ร่วมชม ร่วมเชียร์ได้ทางการรับชม Pandanet Server : Japan – Thailand IGO Link