การสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม แห่งภาคตะวันออก

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมกีฬาหมากล้อม จังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี และ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จะการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม แห่งภาคตะวันออก ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ. ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา ชั้น 4 โดยมีการสอบแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ดั้ง 2. High Kyu (ระดับฝีมือ 1-4 คิว) 3. ระดับ Low Kyu (ระดับฝีมือ 5-8 คิว)

 

อัตราค่าสมัครสอบวัดระดับฝีมือ 400 บาท/คน (สอบได้ทั้งวัน)

วิธีการสมัครแข่งขันหมากล้อม
– เช็คจานวนผู้เข้าสอบเต็มหรือไม่ โดยโทรสอบถาม 095 9934959 หรือ Line เบอร์เดียวกัน
– โอนเงินค่าสมัครมาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรบินสัน ศรีราชา ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 526-2-28585-7 ชื่อบัญชี นายจิตตบุณ มูลอ้อม
– ส่งหลักฐานการโอนมาทาง Line (กรุณาแจ้งรายการที่โอนด้วยของการสอบวัดระดับหรือการแข่งขัน)
– ตรวจสอบรายชื่อได้ทาง Page : https://www.facebook.com/ChonburiGO ในวันรุ่งขึ้น
– หมดเขตรับสมัครเที่ยงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
– สอบวัดระดับฝีมือตั้งแต่ 8 คิว ถึง 1 ดั้ง จะใช้เกณฑ์การสอบ ตามข้อปฏิบัติสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
– รับจานวนผู้เข้าสอบไม่เกิน 120 คน
– ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร ออกโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
– ผู้เข้าร่วมสอบทุกคนจะได้รับคูปองลด 20% ของฮาเบอร์ พัทยา