การสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม สนามสอบภาคตะวันออก

การสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม สนามสอบภาคตะวันออก วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.  2563 ณ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา

การสอบแบ่งเป็น 4 กลุ่มโดยการจัดโซนการสอบ

 • สอบเลื่อนระดับ Dan                                         สอบโดยอาจารย์ดั้งมืออาชีพ
 • สอบวัดระดับ Dan                                             สอบโดยอาจารย์ระดับฝีมือ 1*-7 ดั้ง
 • สอบวัดระดับ High Kyu (ระดับฝีมือ 1-4 คิว)   สอบโดยอาจารย์ระดับฝีมือ 1- 4 ดั้ง
 • สอบวัดระดับ Low Kyu (ระดับฝีมือ 5-8 คิว)    สอบโดยอาจารย์ระดับฝีมือ 1-3 ดั้ง
 1. การสอบแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
  • สอบเลื่อนระดับ 2-3 Dan
  • สอบวัดระดับ Dan
  • สอบวัดระดับ High Kyu(ระดับฝีมือ 1-4 คิว)
  • สอบวัดระดับ Low Kyu(ระดับฝีมือ 5-8 คิว)
 2. อัตราค่าสมัครสอบวัดระดับฝีมือ
  • สอบวัดระดับฝีมือ8คิว ถึง 1 คิว 500 บาทต่อคนสอบได้ 6 กระดาน
  • สอบวัดระดับฝีมือ 1 ดั้ง 1,000 บาทต่อคนสอบได้ 4 กระดาน
  • สอบเลื่อนระดับฝีมือกับมืออาชีพ 800 บาทต่อคนต่อกระดาน
 3. วิธีการสมัครแข่งขันหมากล้อม
  • เช็คจำนวนผู้เข้าสอบเต็มหรือไม่ โดยโทรสอบถาม 095 9934959 หรือ Line เบอร์เดียวกัน
  • โอนเงินค่าสมัครมาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรบินสัน ศรีราชา ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 526-2-28585-7 ชื่อบัญชี นายจิตตบุณ มูลอ้อม
  • ส่งหลักฐานการโอนมาทาง Line (กรุณาแจ้งรายการที่โอนด้วยของการสอบวัดระดับหรือการแข่งขัน)
  • หมดเขตรับสมัครเที่ยงวันที่ 26 พฤศจิกายนพ.ศ. 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม
 4. สอบวัดระดับฝีมือตั้งแต่ 8 คิว ถึง 1 ดั้งและสอสอบเลื่อนระดับฝีมือ ตั้งแต่ 1-3 ดั้งจะใช้เกณฑ์การสอบ ตามข้อปฏิบัติสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
 5. รับจำนวนผู้เข้าสอบไม่เกิน 120 คน
 6. ผู้สอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร ออกโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ตารางเวลาการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม

 ลงทะเบียนผู้เข้าสอบ                                8.00 9.00 น.

 อาจารย์สอบรายงานตัว และประชุม       8.30 น.

 อาจารย์สอบประจำโต๊ะสอบ                     9.00น.

จัดให้ผู้สอบประจำโต๊ะสอบ                       9.30น.

เริ่มการสอบวัดระดับฝีมือ                         9.30 12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน                 12.00 13.00 น.

เริ่มการสอบวัดระดับฝีมือ ช่วงบ่าย         13.00 16.00 น.

ปิดรับการสอบจากผู้สอบประเภทดั้ง       15.00 น.

ปิดรับการสอบจากผู้สอบประเภทคิว       15.30 น.

มอบใบประกาศ                                          16.30 น.