การวางหมากต่อ

เนื่องจากยังมีนักหมากล้อมบางท่านยังไม่รู้วิธีการวางหมากต่อ บทความนี้จึงเกิดขึ้น

การวางหมากต่อนั้นมีการกำหนดตำแหน่งไว้แล้วเราจึงควรศึกษาการวางหมากที่ถูกต้อง เริ่มจาก

การต่อ 9 หมาก

9หมาก

หมากดำจะวางหมาก 9 เม็ดบนจุดดาวทั้ง 9

การต่อ 8 หมาก

8หมาก

หมากดำจะวางหมาก 8 เม็ด ไว้บนจุดดาวโดยเว้นจุดดาวไว้

การต่อ 7 หมาก

7หมาก

หมากดำจะวางหมาก 7 เม็ดบนจุดดาว ทางด้านซ้าย ด้านขวา และ จุดกลางกระดาน

การต่อ 6 หมาก

6หมาก

หมากดำจะวางหมาก 6 เม็ดบนจุดดาว ทางด้านซ้าย ด้านขวา

การต่อ 5 หมาก

5หมาก

หมากดำจะวางหมาก 5 เม็ดบนจุดดาวทั้ง 4 มุม และจุดกลางกระดาน

การต่อ 4 หมาก

4หมาก

หมากดำจะวางหมาก 4 เม็ดบนจุดดาวทั้ง 4 มุม

การต่อ 3 หมาก

3หมาก

หมากดำจะวางหมาก 3 เม็ดบนจุดดาวทั้ง 3 มุม โดยเว้นโดยเว้นมุมซ้ายบนของหมากดำไว้

การต่อ 2 หมาก

2หมาก

หมากดำจะวางหมาก 2 เม็ดบนจุดดาวทั้ง 2 มุม โดยเว้นโดยเว้นมุมซ้ายบนและขวาลางของหมากดำไว้

การต่อ 1 หมาก

1หมาก

หมากดำเริ่มเดินก่อนที่ใดก็ได้

 

หมายเหตุ การต่อหมากทุกกรณีหมากขาวได้แต้มต่อเพียง 0.5 คะแนน