กองทุนหมากล้อม TGF ส่งมอบชุดกระดานหมากล้อมและนาฬิกาจับเวลาให้กับสมาคม​กีฬา​หมากล้อม​แห่งประเทศไทย

​คนละหมากรวมกันยั่งยืน

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม2565 กองทุนหมากล้อม TGF โดยคุณ​วีรโชติ​ งามจรัสศรีวิชัย​ ประธานกองทุนหมากล้อม TGF และคุณ​สุภกิจ​ เจริญ​กุล​ กรรมการ​กองทุน ได้ส่งมอบชุดกระดานหมากล้อมและนาฬิกาจับเวลาให้กับสมาคม​กีฬา​หมากล้อม​แห่งประเทศไทย

โดยมีคุณโตมร​ จันทรา​ เลขาธิการสมาคมกีฬาหมากล้อม​แห่งประเทศไทยและผู้จัดการ​ทั่วไป​อาวุโส​ สำนัก​ประสาน​รัฐ​กิจ
และคุณ​ดิษฐพร ดี​วัฒน​กุล​ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร​กิจกรรม สำนักประสานรัฐ​กิจ​ บริษัท​ ซี พี ​ออลล์​จำกัด​ (มหาชน)​
เป็นผู้รับมอบ

แบ่งเป็นชุดกระดานหมากล้อม 960 ชุด
1. กระดาน 19×19 สำหรับสถานศึกษา​ที่ขาดแคลน​จำนวน 210 ชุด
2. กระดาน13×13 สำหรับสถานศึกษา​ที่ขาดแคลน​จำนวน 450 ชุด
3. กระดาน 19×19 ให้ยืมสำหรับกิจกรรมต่างๆ จำนวน 200 ชุด
4. กระดาน 13×13 ให้ยืมสำหรับกิจกรรมต่างๆ จำนวน 100 ชุด

และนาฬิกาจับเวลา 50 เรือน
1. นาฬิกาแบบดิจิตอล​จำนวน 40 เรือน
2. นาฬิกาอนาล็อก​จำนวน 10 เรือน

ในโอกาสนี้ทางคณะกรรมการ​กองทุนขอขอบคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตของ​ผู้ร่วมบริจาคสนับสนุน​โครงการ
“​คนละหมากรวมกันยั่งยืน” ทุกท่าน
“น้ำใจของท่าน​ทำให้วงการหมากล้อมของเราอบ​อุ่น”
ทางกองทุนขออนุญาตินำชื่อของท่านลงไว้ใน​ Hall of fame เว็บไซต์​ของกองทุนต่อไป