Tag Archives: The 12th KPMC Cup International Baduk Championship

  “ปริวรรต  สำเภาแก้ว” คว้าอันดับ 7 The 12th KPMC Cup International Baduk Championship

“ปริวรรต  สำเภาแก้ว” คว้าอันดับ 7 The 12th KPMC Cup International Baduk Championship

The 12th KPMC Cup International Baduk Championship

          การแข่งขันหมากล้อม The 12th KPMC Cup International Baduk Championshipเป็นรายการชิงแชมป์โลกของนักหมากล้อมระดับสมัครเล่นของเกาหลีที่จัดขึ้นทุกปี โดยครั้งนี้จัดการแข่งขันเป็นครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2560