Tag Archives: หมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

ผลการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (The 24 Thailand Open Go Tournament)

เสร็จสิ้นอย่างทางการสำหรับการแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 (The 24 Thailand Open Go Tournament)

เปิดการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (The 24 Thailand Open Go Tournament)

เปิดการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (The 24 Thailand Open Go Tournament) ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลอยุธยา มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันสิ้น 118 คน

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20  (THE 20th  THAILAND OPEN GO TOURNAMENT)

เสร็จสิ้นอย่างทางการสำหรับการแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 (THE 20th  THAILAND OPEN GO TOURNAMENT) ณ อาคารงำเมือง เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ  ในวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแข่งขันนี้จัดขึ้นโดย สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ การกีฬาแห่งประเทศไทย การแข่งขันในปีนี้มีการชิงชัยกันทั้งหมด 4 ประเภท รวมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 140 คน