รับสมัครแข่งขัน Robinson Buddy Go Family Championship 2024

รับสมัครแข่งขัน Robinson Buddy Go Family Championship 2024

เปิดรับสมัครแล้ว!! 📢 กับงานแข่งหมากล้อมแรกแห่งป More »

ปัจจัย 4 ที่เด็กจะประสบความสำเร็จ

ปัจจัย 4 ที่เด็กจะประสบความสำเร็จ

ปัจจัย 4 ที่เด็กจะประสบความสำเร็จ More »

ระเบียบการใช้สถานที่สมาคมกีฬาหมากล้อม (สีลม)

ระเบียบการใช้สถานที่สมาคมกีฬาหมากล้อม (สีลม)

สำหรับนักหมากล้อมที่สนใจจัดกิจกรรมหมากล้อมกลุ่ม หรือสอน More »

ขยายเวลารับสมัครการแข่งขันหมากล้อม Standard rating & Friendship game 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และ ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการแข่งขันหมากล้อม Standard rating & Friendship game 2018 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ชมรมหมากล้อมจังหวัดชลบุรี ห้างสรรพสินค้าฮาร์เบอร์ พัทยา จัดการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2018 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ. ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จัดให้มีการแข่งขันทั้งหมด 9 ประเภท มีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 300 คน  การแข่งขัน Harbor GO Eastern Championship 2018 จัดขึ้นเพื่อ ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีทักษะและประสบการณ์การเล่นกีฬาหมากล้อมให้มากขึ้นและ ให้รู้จัก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

“ไทยคว้ารองแชมป์” รายการ 2nd Golden Panzhou Cup China-ASEAN Game of Go Invitational Tournament in China

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาหมากล้อมจำนวน 4 คน เข้าร่วมการแข่งขันรายการ “2nd Golden Panzhou Cup China-ASEAN Game of Go Invitational Tournament” ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2561 ณ เมืองผันโจว มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

เจ้าหนูวัยโจ๋หมากล้อมไทย 11 ปี คว้าแชมป์ที่ไต้หวัน

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยมีข่าวดีของวงการหมากล้อมไทยมาฝาก เมื่อเจ้าหนูไทยวัยโจ๋ 11 ปี คว้าแชมป์หมากล้อมรายการ การแข่งขันหมากล้อม Weiqi Nisshin Cup ครั้งที่ 1 ที่เมือง เจียอี้ เขตปกครองพิเศษไต้หวัน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันหมากล้อม “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 2/2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะจัดการแข่งขันหมากล้อม “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 2/2561 ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถ.สีลม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

ครบรอบ 3 ปี ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ประธานชมรมและเลขานุการชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย เข้าพบ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของชมรมครู และขอคำแนะนำแนวทางการดำเนินงานของชมรมครูในปีต่อๆไป

ขอเชิญสมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม สนามสอบภาคตะวันออก 2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ชมรมหมากล้อมจังหวัดชลบุรี ห้างสรรพสินค้าฮาร์เบอร์ พัทยา จะจัดสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม สนามสอบภาคตะวันออก 2561

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

สรุปผลการแข่งขัน Coke Go Championship 2018

พงศกานต์” คว้าแชมป์ Coke Go Championship 2018

เปิดรับสมัครคัดเลือกตัวแทนลงแข่งขัน 3rd Brunei International Invitational Go Tournament – South East Asia Friendly Go Exchange 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักกีฬาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนลงแข่งขันในรายการ 3rd Brunei International Invitational Go Tournament – South East Asia Friendly Go Exchange 2018