ผลการแข่งขันหมากล้อม กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  41 “อุดรธานีเกมส์” ประเภทคู่ชาย

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  41 “อุดรธานีเกมส์” การแข่งขันหมากล้อม ประเภทคู่ชาย จัดแข่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (คณะศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563

สรุปเหรียญหมากล้อม รางวัลนักกีฬาดีเด่น กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าเจ้าเหรียญทองหมากล้อม กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  (เดอะซันเกมส์ 2020) ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าเหรียญทอง จากประเภทบุคคลหญิง

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  (เดอะซันเกมส์ 2020) ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าเหรียญทอง จากประเภทบุคคลชาย

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  (เดอะซันเกมส์ 2020) ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภททีมหญิง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าเหรียญทอง จากประเภททีมหญิง

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  (เดอะซันเกมส์ 2020) ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภททีมชาย

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คว้าเหรียญทอง จากประเภททีมชาย

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  (เดอะซันเกมส์ 2020) ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ผสม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าเหรียญทอง จากประเภทคู่ผสม

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่หญิง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้าเหรียญทอง ประเภทคู่หญิง

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ชาย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันประเภทคู่ชาย

รับสมัครแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์สรรพสินค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 และ บริษัท ซีพี ออล์ล จำกัด(มหาชน)  จัดการแข่งขันหมากล้อมรายการ การเเข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดรับสมัครการแข่งขันตั้งแต่ วันนี้ – วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.