ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Pacific – Thailand Junior Go 2024

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Pacific – Thailand Junior Go 2024

รูปแบบการแข่งขันหมากล้อม “Pacific – Thailand Juni More »

การแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

การแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติท More »

โจทย์ 19 ดำเดินก่อน

โจทย์ 18 ขาวเดินเพื่อรอด

โจทย์ 17 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 20 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 19 ขาวเดินเพื่อรอด

โจทย์ 18 ดำจับกินขาว

โจทย์ 17 ขาวจับกินดำ (โคะ)

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2017

มหารวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขัน กีฬาหมากล้อม เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2017 ณ อาคาร จักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดการแข่งขันโดยสถาบันสอนหมากล้อมแฮปปี้ จีเนียส ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2560 มีนักกีฬาหมากล้อมร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 300 คน

โจทย์ 16 ดำจับกินขาว

โจทย์ 15 ดำจับกินขาว