ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหมากล้อม The 23rd Panda Cup Internet World Amateur Go Tournament

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหมากล้อม The 23rd Panda Cup Internet World Amateur Go Tournament ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้ว

ผลคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อมเกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2018

ผลคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อมเกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2018

เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อมรายการ EXECUTIVE TRIPLE GO 9

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และ  Executive Go Club จัดการแข่งขันหมากล้อมรายการ EXECUTIVE TRIPLE GO 9 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ชั้น 11 ห้อง 1111A-B  ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้แล้ว

ขอเชิญร่วมสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกลางและการตัดสินในกีฬาหมากล้อม

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งคณะกรรมการกลางและการพิจารณาการประท้วง เพื่อเสริมสร้างมาตราฐานในการจัดการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเหตุนี้สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยจึงได้ทำการเปิดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกลางและการพิจารณาการตัดสิน จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมลงสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

รับสมัครสมาชิก ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย