Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครแข่งขัน The 10th llyo News Cup International Children’s Baduk Championship

เปิดรับสมัครการอบรมการใช้โปรแกรม Macmahon รุ่นที่ 2

รับสมัครแข่งขันหมากล้อมออนไลน์​ GO​MASTER.online​ TOURNAMENT​ 2021

ปัจจัย 4 ที่เด็กจะประสบความสำเร็จ

ปัจจัย 4 ที่เด็กจะประสบความสำเร็จ

โครงการ​เผยแพร่หมากล้อม 1 โรงเรียน​ 1 ไอดี

เลื่อนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์”

ระเบียบการใช้สถานที่สมาคมกีฬาหมากล้อม (สีลม)

สำหรับนักหมากล้อมที่สนใจจัดกิจกรรมหมากล้อมกลุ่ม หรือสอนหมากล้อม สามารถจองผ่าน QR Code

มาตรการจัดการแข่งขันหมากล้อม สำหรับผู้เข้าแข่ง

มาตรการจัดการแข่งขันหมากล้อม สำหรับผู้จัดแข่ง