Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันหมากล้อม Thailand Triple Go Tournament 2019

การแข่งขันหมากล้อม Thailand Triple Go Tournament 2019 วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง 1111 A/1111B

ประกาศคะแนน GAT POINT การแข่งขัน TGA GO TOURNAMENT และ การแข่งขันคัดตัว The 19th Hanwha Life

ประกาศคะแนน GAT POINT การแข่งขัน TGA GO TOURNAMENT และ การแข่งขันคัดตัว The 19th Hanwha Life

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน 14th Korea Prime Minister Cup International Baduk Championship

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

หนังสือเชิญ  14th Korea Prime Minister Cup

รับสมัคร : วันนี้ – 24 พฤษภาคม 2562
แข่งขันคัดตัว : 26 พฤษภาคม 2562 ***จะทำการแข่งขัน 2 วันในกรณีที่แข่งขันมากกว่า 3 รอบ
สถานที่คัดตัว : อาคาร cp towe ชั้น 11
แข่งขันจริง : 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562
สถานที่แข่งขันจริง : ณ Yeongwol County สาธารณรัฐเกาหลี
คุณสมบัติ :
1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
2. ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์ตาม กฎเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนสมาคมฯและตัวแทนประเทศไทย พ.ศ. 2561
3. เป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทำเนียบดั้งของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ทำการสมัคร
4. วันหมดอายุ passport ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากช่วงวันแข่งขัน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย : Korea Baduk Federation(KBF) ทำการจองและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 70 % (economy class) โดยนักกีฬาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
ระบบการแข่งขัน : ใช้ระบบแพ้คัดออก (Knock out) โดยให้ผู้ชนะเลิศได้สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทย
โคะมิ 6.5 คะแนน
Main Time 60 นาที ไม่มี Byo-Yomi

กำหนดการคัดตัว
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
09.00น. จับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน *** มาไม่ทัน09.00น. ตัดสิทธิ์
09.30น. – 11.30น. การแข่งขันรอบที่ 1
11.30น. – 12.30น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30น. – 14.30น. การแข่งขันรอบที่ 2
15.00น. – 17.00น. การแข่งขันรอบที่ 3
***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หากมีข้อสงสัย โทรสอบถามได้ที่ 02-071-2910 คุณพิชานนท์

 

รับสมัครแข่งขันหมากล้อม 9*ก้าว GO Tournament ครั้งที่ 2

เปิดรับสม้ครแข่งขันหมากล้อมในรายการ The 6th Jeollanamdo Kuksu Mountains International Baduk Championship

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักกีฬาหมากล้อมเพื่อเป็นตัวแทนไปร่วมเข้าแข่งขันหมากล้อมในรายการ The 6th Jeollanamdo Kuksu Mountains International Baduk Championship ซึ่งเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2562

เปิดรับสมัครหมากล้อมมัธยมลีก (M-LEAGUE) ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อมมัธยมลีก (M-LEAGUE) ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหมากล้อม Harbor Go Junior Championship 2019 

ขอเชิญนักหมากล้อมระดับเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Harbor Go Junior Championship 2019 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น B ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา

ประกาศผลคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อมย่าโม โอเพ่นครั้งที่ 13

ประกาศผลคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อมย่าโม โอเพ่นครั้งที่ 13

รับสมัครสมาชิก ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย