ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อม 4 รายการ

ประกาศผลคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อม  4 รายการ

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ที่สนใจและนักกีฬาหมากล้อมร่วมสมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันที่ 30 กันยายน 2561 ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 เวลา 9.00 – 15.00 น. จัดโดยชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

คอร์สเรียนหมากล้อม Level Up โดย อ. สุจิน 3 ดั้งมืออาชีพ

 

คอร์สเรียนหมากล้อม Level Up โดย อ. สุจิน 3 ดั้งมืออาชีพ

เรียนทุกวันอังคารและพฤหัสบดี  เวลา 17.00 – 19.00 น.

กลุ่มละ 6-10 คน เรียนทั้งหมด 10 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม.

ค่าเรียนคอร์สละ 10,000 บาท ต่อคน (เริ่มเมื่อมีผู้เรียนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป)

ชำระเงินวันเริ่มเรียน

รับสมัครสมาชิก ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย