ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อม 4th BPK Go Championship

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดการแข่งขันหมากล้อม 4th BPK Go Championship ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 

การแข่งขันคัดตัวรายการ The 40th World Amateur Go Championship 2019

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันคัดตัวรายการ The 40th World Amateur Go Championship 2019 รับสมัคร วันนี้ – 17 มกราคา 2562 แข่งขันในวันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ตัวแทนจะได้ไปแข่งขันรายการ  The 40th World Amateur Go Championship 2019 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 – 7 มิถุนายน 2562 ณ เมืองมัตสึเอะ จังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศผลคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อม 2 รายการ

ประกาศผลคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อม 2 รายการ

รับสมัครสมาชิก ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย