Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2019

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และ ศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์จัดการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2019 ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2562

เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อม Thailand pair Go Championship 2019

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และ ศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์ จัดการแข่งขันหมากล้อม Thailand pair Go Championship 2019 ในวันที่ 29 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2562

ประกาศ GAT POINT การแข่งขันหมากล้อม Central Rayong Go Open 2019

ประกาศ GAT POINT การแข่งขันหมากล้อม Central Rayong Go Open 2019

เปิดรับสมัครคัดตัวเข้าร่วมการแข่งขัน The 2019 FGU Asian University Go Tournament

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครคัดตัวเข้าร่วมการแข่งขัน The 2019 FGU Asian University Go Tournament

ประกาศคะแนน GAT POINT รายการMama Cup Go International Championship 2019

ประกาศคะแนน GAT POINT รายการMama Cup Go International Championship 2019

ประกาศคะแนน GAT POINT หมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

ประกาศคะแนน GAT POINT หมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

ประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ บมจ.ซีพี ออลล์ เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ 2019 (Asian University Go Tournament 2019) และการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง โดยมีนักกีฬาหมากล้อมระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศและในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมชิงชัยกว่า 300 คน

รับสมัครการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ประกาศผลคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อมมัธยมลีก ปี 2562

ประกาศผลคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อมมัธยมลีก ปี 2562 โปรดตรวจสอบภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

รับสมัครสมาชิก ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย