ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อม Thailand Go League 2018

ประกาศผลคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อม Thailand Go League 2018

ประกาศผลคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อม IQ UP Championship 2018

ประกาศผลคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อม IQ UP Championship 2018

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

กรมพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 การแข่งขันในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2561

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหมากล้อม The 23rd Panda Cup Internet World Amateur Go Tournament

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหมากล้อม The 23rd Panda Cup Internet World Amateur Go Tournament ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้ว

ขอเชิญร่วมสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกลางและการตัดสินในกีฬาหมากล้อม

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งคณะกรรมการกลางและการพิจารณาการประท้วง เพื่อเสริมสร้างมาตราฐานในการจัดการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเหตุนี้สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยจึงได้ทำการเปิดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกลางและการพิจารณาการตัดสิน จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมลงสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

รับสมัครสมาชิก ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย