Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

The 7th Silk Road International City Weiqi Invitational Tournament (Online)

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักกีฬาหมากล้อมเพื่อเป็นตัวแทนไปร่วมเข้าการแข่งขันหมากล้อมในรายการ The 7th Silk Road International City Weiqi Invitational Tournament (Online) ซึ่งสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ –  7 กันยายน 2563

รับสมัครแข่งขัน Women Go Championship 2020

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และ ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา จัดการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2020 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา โดยเปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2563

มาตรการจัดการแข่งขันหมากล้อม สำหรับผู้เข้าแข่ง

มาตรการจัดการแข่งขันหมากล้อม สำหรับผู้จัดแข่ง

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กีฬาหมากล้อม ประจำปีการศึกษา 2563

เลื่อนการแข่งขัน Thailand GO Championship 2020

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ประกาศเลื่อนกำหนดการแข่งขัน Thailand GO Championship 2020 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

รับสมัครสมาชิก ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย