ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อม 2 รายการ

ประกาศผลคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อม 2 รายการ

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร “หมากล้อมกับปรัชญาการดำเนินชีวิตและบริหารธุรกิจ”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ Executive Go Club และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดอบรมหมากล้อมในหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร นักธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ซึ่งจะฝึกอบรมทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

คอร์สเรียนหมากล้อม Level Up โดย อ. สุจิน 3 ดั้งมืออาชีพ

 

คอร์สเรียนหมากล้อม Level Up โดย อ. สุจิน 3 ดั้งมืออาชีพ

เรียนทุกวันอังคารและพฤหัสบดี  เวลา 17.00 – 19.00 น.

กลุ่มละ 6-10 คน เรียนทั้งหมด 10 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม.

ค่าเรียนคอร์สละ 10,000 บาท ต่อคน (เริ่มเมื่อมีผู้เรียนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป)

ชำระเงินวันเริ่มเรียน

รับสมัครสมาชิก ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย