Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสถาปนา วันโกะไทย และ รับสมัครสอบ 1 ดั้งฟรี

เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 ( The 24th Thailand Open Go Tournament)

คัดตัวนักกีฬากรุงเทพฯ เข้าแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ

Guksusanmack Asia Youth Baduk Tournament 2022

ขอเชิญ​นักกีฬา​หมากล้อมเข้าร่วมการแข่งขัน The MALL The​ Best​ of Rank GO Tournament Presented by TGA – TGF

ขอเชิญ​น้องๆนักกีฬา​หมากล้อมเข้าร่วมการแข่งขัน The MALL The​ Best​ of Rank GO Tournament Presented by TGA – TGF ในวันที่21สิงหาคมนี้ ณ​ ห้อง​MCC HALL​ ชั้น​4 เดอะมอลล์​งามวงศ์วาน​ ครับ

 

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ขอข้อมูลนักกีฬาหมากล้อมที่มีความพิการ

ขอความร่วมมือมายังนักกีฬาหมากล้อมที่มีความพิการ กรุณาช่วยส่งรายชื่อและกรอกข้อมูลเท่าที่จำเป็น เพื่อสิทธิประโยชน์ ในการรับข่าวสารข้อมูลต่างๆ จากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

กิจกรรม “โกะวันสุข”

รับสมัคร Go Zodiac Friendship Games Online

ปัจจัย 4 ที่เด็กจะประสบความสำเร็จ

ปัจจัย 4 ที่เด็กจะประสบความสำเร็จ

ระเบียบการใช้สถานที่สมาคมกีฬาหมากล้อม (สีลม)

สำหรับนักหมากล้อมที่สนใจจัดกิจกรรมหมากล้อมกลุ่ม หรือสอนหมากล้อม สามารถจองผ่าน QR Code