Category Archives: ข่าวกีฬาหมากล้อม

การแข่งขันหมากล้อม Robinson x Buddy Go Tournament 2023

ผลการแข่งขันหมากล้อม Si Racha – Thailand Junior GO 2023

ผลการแข่งขันหมากล้อม Si Racha – Thailand Junior GO 2023
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา

Go Fresh with Go

จุดเริ่มต้นที่ดีในการเผยแพร่กีฬาหมากล้อมในประเทศกัมพูชา

ศึกชิงแชมป์เซียนหมากล้อมดาวรุ่งดวงใหม่ The MALL Lifestore GO Rising Stars 2023  และผลการแข่งขัน

The MALL Lifestore GO Rising Stars 2023  รวมนักหมากล้อมดาวรุ่งกว่า 600 คน

ผลการคัดตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมในการแข่งขันรายการ  The 38th World Youth Goe Championship

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร

การแข่งขันหมากล้อม Si Racha ThailandJuniorGO 2023

รูปแบบการแข่งขันหมากล้อม “Si Racha – ThailandJuniorGO 2023”