Category Archives: ข่าวกีฬาหมากล้อม

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการตัดสินโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 32

รายงานผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 32 ประจาปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

รับสมัครการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

สรุปผลคัดตัวการแข่งขัน World Students Pair Go 2019

สรุปผลคัดตัวการแข่งขัน World Students Pair Go 2019 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562ซึ่งจะเป็นตัวแทนไปแข่งขัน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2562

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวะเกมส์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 17 “สังข์หยดเกมส์”

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวะเกมส์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 17 “สังข์หยดเกมส์”
วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมปัญญานันทะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวะเกมส์ระดับภาค (ภาคกลาง)

สรุปผลการแข่งขันกีฬา “โกะ ลีก มัธยม” ประเทศไทย (M-League 2019)

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

คว้าแชมป์หมากล้อมมัธยมลีก 2019

สรุปผลการแข่งขันการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับภาคตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562

สรุปผลการแข่งขันการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับภาคตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562

ประกาศ Gat Point รายการ The Mall Go และ หมากล้อมอุดมศึกษาประเภทบุคคลชาย

ประกาศ Gat Point รายการ The Mall Go และ หมากล้อมอุดมศึกษาประเภทบุคคลชาย กรุณาตรวจสอบภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

เปิดรับสมัครคัดตัวการแข่งขัน world students pair go และ pair go offcial handicap tournament