Category Archives: ข่าวการแข่งขัน

ขยายเวลารับสมัครการแข่งขันหมากล้อม Standard rating & Friendship game 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และ ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการแข่งขันหมากล้อม Standard rating & Friendship game 2018 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ชมรมหมากล้อมจังหวัดชลบุรี ห้างสรรพสินค้าฮาร์เบอร์ พัทยา จัดการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2018 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ. ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จัดให้มีการแข่งขันทั้งหมด 9 ประเภท มีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 300 คน  การแข่งขัน Harbor GO Eastern Championship 2018 จัดขึ้นเพื่อ ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีทักษะและประสบการณ์การเล่นกีฬาหมากล้อมให้มากขึ้นและ ให้รู้จัก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

“ไทยคว้ารองแชมป์” รายการ 2nd Golden Panzhou Cup China-ASEAN Game of Go Invitational Tournament in China

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาหมากล้อมจำนวน 4 คน เข้าร่วมการแข่งขันรายการ “2nd Golden Panzhou Cup China-ASEAN Game of Go Invitational Tournament” ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2561 ณ เมืองผันโจว มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

เจ้าหนูวัยโจ๋หมากล้อมไทย 11 ปี คว้าแชมป์ที่ไต้หวัน

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยมีข่าวดีของวงการหมากล้อมไทยมาฝาก เมื่อเจ้าหนูไทยวัยโจ๋ 11 ปี คว้าแชมป์หมากล้อมรายการ การแข่งขันหมากล้อม Weiqi Nisshin Cup ครั้งที่ 1 ที่เมือง เจียอี้ เขตปกครองพิเศษไต้หวัน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันหมากล้อม “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 2/2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะจัดการแข่งขันหมากล้อม “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 2/2561 ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถ.สีลม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

สรุปผลการแข่งขัน Coke Go Championship 2018

พงศกานต์” คว้าแชมป์ Coke Go Championship 2018

สรุปผลการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัวหลวงเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัวหลวงเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม โดยในการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบมาจากการแข่งขันในระดับภาครวม 260 คน

ผลการคัดตัว The 1st Yue-Gang-A’o University Weiqi League

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดคัดตัวไปแข่ง The 1st Yue-Gang-A’o University Weiqi League เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2561 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 2 ทีม ระหว่าง ทีม ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Women Go Championship 2018 ในวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์สรรพสินค้า ฮาร์เบอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 150 คน