Category Archives: ข่าวการแข่งขัน

หมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์ณ มหาวิทยาลัยภาคกลาง ระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก  อาจารย์สุรีย์  สถิรางกูร  ผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยภาคกลาง เป็นประธาน และ คุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบเหรียญรางวัล โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

26th International Amateur Pair Go Champinship & 2nd World Students Pair Go Championship

เมื่อวันที่ 4-8 ธันวาคม 2558 สมาคมฯได้ส่งตัวแทนนักหมากล้อมไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 26th International Amateur Pair Go Championship และ 2nd World Students Pair Go Championship ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Siam Rising Star 2015 Final Round

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน สมาคมฯจัดการแข่งขัน Siam Rising Star 2015 Final Round ณ อาคาร CP Tower
การแข่งขัน Siam Rising Star จัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรก เพื่อค้นหายอดฝีมือหมากล้อมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีจากทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดระดับฝีมือ

การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่ 2/2558

การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่ 2/2558

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญ และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการแข่งขันหมากล้อม Standrd Rating & Friendship Game ครั้งที่ 2/2558

ผลการแข่งขันคัดตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันหมากล้อมในรายการ “ถ้วยไห่หลิงเต่าเปย” ครั้งที่1

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง VIP GO (ชั้น 1 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย) ทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันหมากล้อมในรายการ “ถ้วยไห่หลิงเต่าเปย” ครั้งที่1 ที่ Yangjiang Haiyun Days Hotel , Guangzhou , China    ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2558

ผลการแข่งขัน 1st South East Asia Junior Go Team Championship

เมื่อวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2558 สมาคมฯได้ส่งตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมไทยรุ่นอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันรายการ 1st South East Asia Junior Go Team Championship ณ Hwa Chong Institution Boarding School ประเทศสิงคโปร์

การแข่งขันครั้งนี้ แข่งแบบทีม 5 คน มี 5 ทีม จาก 4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ (2 ทีม) มาเลเซีย เวียดนาม และไทย โดยไม่จำกัดระดับฝีมือ ทำการแข่งขันแบบพบกันหมดทุกทีม 5 รอบการแข่งขัน

นักหมากล้อมไทยป้องกันแชมป์ 11th Nanning International Weiqi Tournament 2015

เมื่อวันที่ 25-30 ตุลาคม 2558 สมาคมฯได้ส่งนักหมากล้อมไทย 3ท่าน เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมรายการ 11th Nanning International Weiqi Tournament 2015 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยประเทศที่ร่วมแข่งขันส่วนใหญ่คือประเทศทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง ประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า และสหรัฐอเมริกา

ผลการแข่งขันนักหมากล้อมไทยรายการ The 2nd Qinling Cup ณ เมืองซีอาน

เมื่อวันที่8-13 ตุลาคม 2558 สมาคมฯได้ส่งนักหมากล้อมไทย 3 ท่าน เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมรายการ The 2nd Silkroad International Weiqi Invitational Tournament “Qinling Cup” ณ เมืองซีอาน สาธารณัฐประชาชนจีน

ผลการแข่งขันคัดตัวแทนประเทศไทยThe 11th Nanning Weiqi International Invitational Tournament

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ที่ อาคารซีพีทาวเวอร์ชั้น 11 ทางสมาคมฯได้จัดการแข่งขันคัดตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าแข่งขันหมากล้อมรายการ The 11th Nanning International Weiqi Invitational Tournament

โดยในปีนี้ทางเจ้าภาพกำหนดให้แต่ละทีมมีนักกีฬา 3คน ผู้ชาย 2 คน ผู้หญิง 1 คน มีนักกีฬาที่เข้าร่วมทำการแข่งขันคัดตัวทั้งหมด 7 คน โดยมีนักหมากล้อมชายระดับ 4-6 ดั้งชั้นนำของประเทศไทยร่วมคัดตัว 5 คน และมีนักหมากล้อมหญิง คัดตัว 2 คน การคัดตัวครั้งนี้ใช้ระบบ Knock Out แบ่งประเภทชายหญิง

การแข่งขันหมากล้อมจีนโลก “เหยียนหวงเปย” ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 19 – 23 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก จัดการแข่งขันหมากล้อมจีนโลก “เหยียนหวงเปย” ครั้งที่ 17 ณ เมืองลั่วหยาง มนฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก และ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ คุณเนี่ย เว่ย ผิง นักหมากล้อมมืออาชีพ ระดับฝีมือ 9 ดั้ง อดีตแชมป์โลก ร่วมกันเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยในปีนี้มีนักกีฬาหมากล้อมเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 160 คน