Tag Archives: World Youth Goe Championship 2017

ปิดฉากการแข่งขัน World Youth Goe Championship 2017 

ปิดฉากการแข่งขัน World Youth Goe Championship 2017  ปิดฉากอย่างสวยงามกับการแข่งขัน World Youth Goe Championship 2017 ครั้งที่ 34  ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขัน โดยในปีนี้ประเทศจีนความแชมป์ไปทั้งสองรายการ