Tag Archives: WORLD HOBBY FEST @ZEER RANGSIT 2024

รับสมัครแข่งขันหมากล้อม WORLD HOBBY FEST @ZEER RANGSIT 2024

การแข่งขันหมากล้อม WORLD HOBBY FEST @ZEER RANGSIT 2024

วันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ชั้น 2 ฝั่ง HUB ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต