Tag Archives: UGO20

สู่ 2 ทศวรรษ กีฬาหมากล้อมอุดมศึกษา U-GO จัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (U-GO)และการแข่งขัน ASIAN UNIVERSITY GO TOURANEMRNT 2016 ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2559 ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย