Tag Archives: tga go tournament

รับสมัครการแข่งขันหมากล้อม TGA Tournament

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ บมจ. ซีพี ออลล์ และThai Go Alumni จัดการแข่งขันหมากล้อม TGA Go Tournament วันที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถ. สีลม