Tag Archives: kansai

การแข่งขันหมากล้อม Life International Go Meeting for Children 2016

เมื่อวันที่ 25-28 ก.ค. 59 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมรายการ ” 3rd LIFE International Go Meeting For Children” ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยนักกีฬาไทย 3 คน คือ