Tag Archives: โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

การแข่งขันหมากล้อม “ วิชาการเซนต์หลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี ธ ครองธรรม ”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดแข่งขันหมากล้อมรายการ “ วิชาการเซนต์หลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี ธ ครองธรรม ” โดยมีผู้เข้าแข่งขันตัวแทนจาก 7 โรงเรียน ได้แก่

หมากล้อมภาคฤดูร้อน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2558 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดอบรมหมากล้อม ภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนักเรียนเข้าอบรมเป็นจำนวนกว่า 350 คน